برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با رفتار شهروندي سازماني کارکنان کميته امداد امام خميني (ره) استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 
چکیده: 

هدف از اين مطالعه، شناسايي رابطه سرمايه اجتماعي با رفتارهاي شهروندي سازماني است. روش تحقيق توصيفي - همبستگي بوده که طي آن 234 نفر از کارکنان کميته امداد امام خميني (ره) استان گلستان با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب انتخاب و مطالعه شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که اعتبار آن با بررسي اعتبار محتوا تاييد شده و پايايي پرسشنامه با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ براي مفاهيم سرمايه اجتماعي و رفتارهاي شهروندي سازماني به ترتيب 0.896 و 0.780 تاييد شد. يافته ها نشان داد ميانگين سرمايه اجتماعي و رفتارهاي شهروندي سازماني 3.184 و 3.715 است که به ترتيب در حد متوسط و متوسط روبه بالا ارزيابي مي شود. ساير نتايج حاکي از آن است که بين سرمايه اجتماعي و ابعاد آن (به جز اعتماد) با رفتارهاي شهروندي سازماني رابطه معناداري وجود دارد. همچنين، نتايج آزمون رگرسيون نشان داد در مجموع، 23.4 درصد از تغييرات متغير وابسته (رفتارهاي شهروندي سازماني) از طريق دو بعد از عامل کلي سرمايه اجتماعي يعني مشارکت و دوستي ها و بخشش و روحيه داوطلبي تبيين مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی