نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  9 , شماره  34 ; از صفحه 55 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

اثر ساليسيليک اسيد بر مقدار فنل کل، فلاونوئيد، آنتوسيانين و آنزيم هاي فنيل آلانين آمونيالياز و تيروزين آمونيالياز در گياه گوجه فرنگي (Solanum (lycopersicum Mill

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
گياه گوجه فرنگي يکي از گياهان زراعي است که به صورت گياه مدل در شرايط آزمايشگاهي استفاده مي شود. هورمون ساليسيليک اسيد سنتز و تجمع متابوليت هاي ثانويه را مانند فنل، فلاونوئيد و آنتوسيانين با تغيير در آنزيم هاي درگير در مسير بيوسنتزي آنها در گياهان موجب مي شود. پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر ساليسيليک اسيد بر متابوليت هاي ثانويه و مسير بيوسنتز آنها، در غلظت هاي صفر، 0001.0، 001.0، 01.0، 1.0 و 5.0 ميلي مولار ساليسيليک اسيد در محيط کشت MS در شرايط کشت بافت انجام شد. پس از چهار هفته رشد، گياهچه ها براي بررسي و اندازه گيري شاخص ها از شيشه خارج شدند. نتايج نشان دادند با افزايش ساليسيليک اسيد، وزن تر و خشک ريشه و اندام هوايي و همچنين مقدار کلروفيل هاي a، b و کل گياه تا غلظت 01.0 ميلي مولار ساليسيليک اسيد افزايش و سپس کاهش معني داري نسبت به نمونه شاهد نشان دادند. ترکيبات فنل کل، فلاونوئيد، آنتوسيانين، آنزيم هاي فنيل آلانين آمونيالياز، تيروزين آمونيالياز و پراکسيداز نيز با افزايش غلظت ساليسيليک اسيد به تدريج افزايش يافتند و بيشترين مقدار آنها در غلظت 5.0 ميلي مولار ساليسيليک اسيد بود. نتايج پيشنهاد مي کنند ساليسيليک اسيد در غلظت هاي بهينه افزايش رشد و در غلظت هاي زياد با ايجاد تنش اکسيداتيو کاهش وزن و مقدار رنگيزه هاي گياه را موجب مي شود. ترکيبات فنلي و آنزيم هاي بيوسنتزي آن نيز با افزايش ساليسيليک اسيد به دو دليل افزايش مي يابند که عبارتند از: 1- ساليسيليک اسيد بر مقدار ترکيبات يادشده اثر مستقيم مي گذارد و 2- اين ترکيبات با داشتن خاصيت آنتي اکسيداني در برابر گونه هاي اکسيژن فعال توليدشده بر اثر تيمار ساليسيليک اسيد در گياه افزايش مي يابند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مالکی، م.، و احسانپور، ع. (1396). اثر سالیسیلیک اسید بر مقدار فنل کل, فلاونوئید, آنتوسیانین و آنزیم های فنیل آلانین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز در گیاه گوجه فرنگی (Solanum (lycopersicum Mill. زیست شناسی گیاهی, 9(34 ), 55-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353559Vancouver : کپی

مالکی محمدصادق، احسانپور علی اکبر. اثر سالیسیلیک اسید بر مقدار فنل کل, فلاونوئید, آنتوسیانین و آنزیم های فنیل آلانین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز در گیاه گوجه فرنگی (Solanum (lycopersicum Mill. زیست شناسی گیاهی. 1396 [cited 2022May25];9(34 ):55-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353559IEEE : کپی

مالکی، م.، احسانپور، ع.، 1396. اثر سالیسیلیک اسید بر مقدار فنل کل, فلاونوئید, آنتوسیانین و آنزیم های فنیل آلانین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز در گیاه گوجه فرنگی (Solanum (lycopersicum Mill. زیست شناسی گیاهی, [online] 9(34 ), pp.55-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353559. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی