برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  9 , شماره  34 ; از صفحه 13 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

اثر رژيم هاي آبياري و محلول پاشي هيوميک اسيد بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيک و فيزيولوژيک گياه دارويي مرزه (Satureia hortensis)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 
چکیده: 

گياهان در دوران رشد خود با تنش هاي متعدد محيطي مواجه مي شوند که هر يک از آنها با توجه به ميزان حساسيت و مرحله رشد گياه آثار متفاوتي بر رشد و عملکرد آن دارند. آزمايش حاضر با هدف بررسي اثر رژيم هاي هيوميک اسيد بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيک و فيزيولوژيک گياه دارويي مرزه (.Satureja hortensis L) به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار در خرداد سال 1393 در شرايط گلخانه انجام شد. تيمارهاي بررسي شده شامل رژيم هاي آبياري در 50، 75 و 100 درصد ظرفيت زراعي و محلول پاشي هيوميک اسيد در سه غلظت صفر، 150 و 300 ميلي گرم در ليتر بودند. گياهان محلول پاشي شده با 300 ميلي گرم در ليتر هيوميک اسيد، بيشترين مقدار شاخص هاي رشد را داشتند. بيشترين ارتفاع بوته، وزن تر و خشک، طول برگ و محتواي کربوهيدرات در شرايط آبياري در 100 درصد ظرفيت زراعي و محلول پاشي با 300 ميلي گرم در ليتر هيوميک اسيد به دست آمد، در حالي که بيشترين مقدار پرولين از تيمار آبياري در 50 درصد ظرفيت زراعي و بدون کاربرد هيوميک اسيد حاصل شد. برهم کنش رژيم هاي آبياري و محلول پاشي هيوميک اسيد بر ويژگي هاي تعداد برگ، محتواي کلروفيل a، b و کارتنوئيد اثر معني داري نداشت. نتايج پژوهش حاضر نشان دادند گياهان مرزه محلول پاشي شده با 300 ميلي گرم در ليتر هيوميک اسيد با آبياري در 100 درصد ظرفيت زراعي، بيشترين توليد را داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی