برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عملکرد دانه و اجزاي عملکرد برخي ارقام گندم بهاره در تاريخ هاي مختلف کاشت در نيشابور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
 
چکیده: 

دست يابي به عملکرد بالا از طريق انطباق مراحل رشد رويشي و زايشي گياه با شرايط مساعد محيطي به وسيله انتخاب تاريخ کاشت مناسب براي ارقام گندم ممکن مي باشد. به منظور بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد برخي ارقام گندم بهاره در تاريخ هاي مختلف کاشت در نيشابور، اين پژوهش طي دو سال زراعي 1394-1392 در ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي نيشابور انجام شد. در اين راستا شش رقم گندم چمران، پيشتاز، بهار، سيروان، سيوند و پارسي در سه تاريخ کاشت 20 مهر، 20 آبان و 20 آذر در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و به صورت کرت هاي خرد شده در سه تکرار کشت شدند. تاريخ هاي کاشت در کرت هاي اصلي و ارقام گندم در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس مرکب نشان داد که تاريخ کاشت اثر معني داري بر تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، تعداد روز تا سنبله رفتن، تعداد روز تا رسيدگي، طول دوره پرشدن دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت داشت. در بين تاريخ هاي کاشت بالاترين و پايين ترين عملکرد به ترتيب مربوط به تاريخ کاشت اول (20 مهر) و تاريخ کاشت آخر (20 آذر) بود. اثر متقابل سال × تاريخ کاشت بر عملکرد دانه در سطح يک درصد معني دار بود. با تاخير در کاشت عملکرد دانه در سال اول و دوم به ترتيب به ميزان 46 و 48 درصد کاهش يافت. بين ميانگين هاي عملکرد دانه در دو سال آزمايش تفاوت معني داري وجود داشت. عملکرد دانه سال اول و دوم آزمايش به ترتيب 6235 و 5064 کيلوگرم در هکتار بود. نتايج تجزيه همبستگي نشان داد که تعداد سنبله در واحد سطح بيشترين تاثير را در بين اجزاي عملکرد بر عملکرد نهايي گندم داشت. نتيجه اين تحقيق نشان داد که بهترين تاريخ کاشت در نيشابور براي دست يابي به بالاترين عملکرد، تاريخ کاشت 20 مهر با مقدار 6494کيلوگرم در هکتار و مناسب ترين رقم پارسي با مقدار 6000 کيلوگرم در هکتار مي باشد که بيشترين توليد سنبله در واحد سطح و بيشترين شاخص سطح برگ در مرحله گرده افشاني نيز در اين ترکيب به دست آمدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بایگی، ز.، و سیف زاده، س.، و شیرانی راد، ا.، و ولدآبادی، س.، و جعفرنژاد، ا. (1396). بررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد برخی ارقام گندم بهاره در تاریخ های مختلف کاشت در نیشابور. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), 11(4 (پیاپی 44) ), 905-922. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353389Vancouver : کپی

بایگی زینب، سیف زاده سعید، شیرانی راد امیرحسین، ولدآبادی سیدعلیرضا، جعفرنژاد احمد. بررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد برخی ارقام گندم بهاره در تاریخ های مختلف کاشت در نیشابور. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی). 1396 [cited 2021August04];11(4 (پیاپی 44) ):905-922. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353389IEEE : کپی

بایگی، ز.، سیف زاده، س.، شیرانی راد، ا.، ولدآبادی، س.، جعفرنژاد، ا.، 1396. بررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد برخی ارقام گندم بهاره در تاریخ های مختلف کاشت در نیشابور. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), [online] 11(4 (پیاپی 44) ), pp.905-922. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353389. 

 
بازدید یکساله 442 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی