برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 57 تا صفحه 71 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير قارچ اندوفيت Piriformospora indica بر بهبود شاخص هاي رشد و فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان در گياه برنج(.Oryza sativa L) تحت تنش شوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 
چکیده: 

تنش هاي محيطي از جمله شوري، مهمترين عوامل محدود کننده رشد و عملکرد گياهان زراعي در مناطق خشک و نيمه خشک هستند. قارچ اندوفيت Piriformospora indica داراي خاصيت تحريک رشد گياه و افزايش مقاومت آن به تنش هاي محيطي، از جمله شوري، خشکي و بيماري هاي گياهي مي باشد. در اين پژوهش توان قارچ اندوفيت P. indica در بهبود پارامترهاي رشد و افزايش مقاومت به تنش شوري گياه برنج (Oryza sativa L.) با تکيه بر افزايش فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان مورد مطالعه قرار مي گيرد. بدين منظور، آزمايش گلخانه اي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار و با دو تيمار شامل 2 سطح قارچ تلقيح شده و تلقيح نشده (شاهد) و 4 سطح شوري 0، 100، 200 و 300 ميلي مولار نمک (NaCl) انجام گرفت. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان دادکه قارچ P. indica سبب افزايش پارامترهائي رشدي مانند بيومس (زيتوده) اندام هاي هوايي و ريشه، محتواي نسبي آب، محتواي پرولين و فعاليت هاي آنزيم هاي آنتي اکسيداني چون گلوتاتيون ردوکتاز، آسکوربات پراکسيداز، کاتالاز و سوپر اکسيد ديسموتاز و کاهش توليد مالون دي آلدئيد (حاصل از پراکسيداسيون ليپيدهاي غشائي) گياهان تلقيح شده نسبت به گياهان شاهد در تمام سطوح شوري شد. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که قارچ اندوفيت P.indica به لحاظ بهبود سيستم دفاعي آنتياکسيداني خطرات ناشي از اثر تنش شوري بر رشد گياه برنج را تعديل مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

باقری کشتلی، ع.، و خسروی نژاد، ف. (1396). تاثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر بهبود شاخص های رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه برنج(.Oryza sativa L) تحت تنش شوری. زیست شناسی تکوینی, 9(2 ), 57-71. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353197Vancouver : کپی

باقری کشتلی علی اصغر، خسروی نژاد فریبا. تاثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر بهبود شاخص های رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه برنج(.Oryza sativa L) تحت تنش شوری. زیست شناسی تکوینی. 1396 [cited 2021April20];9(2 ):57-71. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353197IEEE : کپی

باقری کشتلی، ع.، خسروی نژاد، ف.، 1396. تاثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر بهبود شاخص های رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه برنج(.Oryza sativa L) تحت تنش شوری. زیست شناسی تکوینی, [online] 9(2 ), pp.57-71. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353197. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی