نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1377 , دوره  56 , شماره  4 ; از صفحه 91 تا صفحه 98 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سردرد ميگرني بر وضعيت اقتصادي و كيفيت زندگي بيماران مبتلا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است