نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  12 , شماره  39 ; از صفحه 45 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي زوج درماني مبتني بر فراهيجان بر سازگاري و دلزدگي زناشويي در همسران داراي تعارض

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
اين پژوهش با هدف بررسي تاثير زوج درماني مبتني بر فراهيجان بر سازگاري و دلزدگي زناشويي در همسران داراي تعارض زناشويي انجام گرفت. اين پژوهش از نوع مطالعات آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماري پژوهش شامل تمام زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره سطح شهر تبريز، دادگاه خانواده و شوراي حل اختلاف دادگستري شهر تبريز در طول پاييز سال 95 بود. براي انتخاب نمونه پژوهش از بين تمامي زوجين واجد شرايط ورود به مطالعه 16 زوج (32 نفر) به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند و پس از جايگزيني در گروه آزمايش و گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس زوج درماني مبتني بر فراهيجان طي هشت جلسه 90 دقيقه اي براي گروه آزمايش اجرا شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون تحليل کوواريانس چند متغيري در برنامه SPSS انجام گرفت. نتايج نشان داد که زوج درماني مبتني بر فراهيجان (رويکرد گاتمن) به تفاوت معني دار بين گروه هاي آزمايش و کنترل در متغير سازگاري و مولفه هاي دلزدگي زناشويي شامل خستگي جسمي، از پا افتادن عاطفي و از پا افتادن رواني منجر شده است. با توجه به نتايج، درمان مبتني بر فراهيجان با افزايش سطوح چرخه تعامل مثبت، جايگزين ساختن پيوندجويي به جاي خصومت و رفتارهاي اجباري و جايگزيني رفتارهاي تخريبگر با رفتارهاي سازنده به افزايش سازگاري زناشويي و با کاهش دامنه رفتارهاي تخريبگر همچون انتقاد، تحقير و حالت تدافعي در همسران داراي تعارض زناشويي به کاهش دلزدگي زناشويي در آنان منجر مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فتوحی، س.، و میکاییلی، ن.، و عطادخت، ا.، و حاجلو، ن. (1396). اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض. فرهنگی تربیتی زنان و خانواده, 12(39 ), 45-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353017Vancouver : کپی

فتوحی سکینه، میکاییلی نیلوفر، عطادخت اکبر، حاجلو نادر. اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض. فرهنگی تربیتی زنان و خانواده. 1396 [cited 2022May28];12(39 ):45-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353017IEEE : کپی

فتوحی، س.، میکاییلی، ن.، عطادخت، ا.، حاجلو، ن.، 1396. اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض. فرهنگی تربیتی زنان و خانواده, [online] 12(39 ), pp.45-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353017. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 339 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی