برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  11 , شماره  38 ; از صفحه 31 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش کسب اميد با تاکيد بر آموزه هاي قرآني بر سلامت معنوي زنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش تعيين اثربخشي آموزش کسب اميد با تاکيد بر آموزه هاي قرآني بر سلامت معنوي زنان تحت پوشش بهزيستي شهرستان اهواز بود. طرح پژوهش آزمايشي و از نوع پيش آزمون، پس آزمون و گروه گواه با آزمون پيگيري بود. جامعه آماري شامل تمام زنان تحت پوشش درمانگاه هاي مددکاري بهزيستي شهر اهواز بود. نمونه مورد نظر به صورت تصادفي به دو گروه آزمايشي و گواه اختصاص يافتند. گروه آزمايش در هشت جلسه گروهي 90 دقيقه اي به صورت يک جلسه در هفته، تحت مداخله آموزش کسب اميد با تاکيد بر آموزه هاي قرآني قرار گرفتند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه سلامت معنوي (SWBS) و مقياس اميد اسلامي استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و تحليل کوواريانس مورد بررسي قرار گرفتند. يافته ها نشان داد آموزش کسب اميد با تاکيد بر آموزه هاي قرآني به شيوه گروهي باعث افزايش سلامت معنوي زنان تحت پوشش بهزيستي گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه شد و اين اثر تا مرحله پيگيري همچنان ادامه داشته است. در جمعبندي مي توان گفت يافته ها، لزوم گنجاندن برنامه آموزش کسب اميد را در برنامه هاي آموزش خانواده و زنان يادآور مي سازد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

صالحی زاده، ع.، و سودانی، م.، و خجسته مهر، ر. (1396). اثربخشی آموزش کسب امید با تاکید بر آموزه های قرآنی بر سلامت معنوی زنان. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده, 11(38 ), 31-47. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353006Vancouver : کپی

صالحی زاده عبدالرحیم، سودانی منصور، خجسته مهر رضا. اثربخشی آموزش کسب امید با تاکید بر آموزه های قرآنی بر سلامت معنوی زنان. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده. 1396 [cited 2021April11];11(38 ):31-47. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353006IEEE : کپی

صالحی زاده، ع.، سودانی، م.، خجسته مهر، ر.، 1396. اثربخشی آموزش کسب امید با تاکید بر آموزه های قرآنی بر سلامت معنوی زنان. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده, [online] 11(38 ), pp.31-47. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=353006>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 48 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی