برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  12 , شماره  42 ; از صفحه 97 تا صفحه 111 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي گروه درماني مثبت نگر در ارتقاي تاب آوري و عزت نفس زنان مطلقه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف تعيين ميزان اثربخشي گروه درماني مثبتنگر بر افزايش تاب آوري و عزت نفس زنان مطلقه صورت گرفت. روش پژوهش نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل و جامعه آماري شامل تمام زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره"سراي تداوم" وابسته به شهرداري شهر ساري در پاييز 94 به تعداد 180 نفر بود. پس از اعلام فراخوان در اين مراکز، 30 نفر داوطلب براي شرکت در برنامه آموزشي، غربالگري و ثبت نام شدند، سپس به منظور به دست آوردن اطلاعاتي در زمينه وضع اقتصادي اجتماعي نمونه ها، مصاحبه فردي انگيزشي با اين افراد انجام شد. پس از اين مصاحبه، فرم اطلاعات فردي و فرم توافق آگاهانه توسط داوطلبان تکميل شد و شرکت کنندگان تصادفي به گروه هاي 15 نفره (گروه 1: مثبت نگر، گروه 2: کنترل) گمارده شدند. قبل و بعد از اجراي گروه درماني، پرسشنامه تاب آوري و عزت نفس توسط هر يک از شرکت کنندگان تکميل شد. 12 جلسه گروه درماني انجام شد که يک بار در هفته به مدت 90دقيقه اجرا شد. در اين پژوهش از پرسشنامه تاب آوري کانر و ديويدسون (2003) و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت (1967) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحليل کوواريانس چند متغيره (مانکوا) و تک متغيره (آنکوا) در نرم افزار SPSS22 تحليل شد.نتايج نشان داد، گروه درماني مثبت نگر از اثربخشي بسياري برخوردار، و موجب ارتقاي تاب آوري و عزت نفس زنان مطلقه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

اصلانی فر، ع.، و بهرامی، ه.، و اسدزاده، ح. (1397). اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر در ارتقای تاب آوری و عزت نفس زنان مطلقه. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده, 12(42 ), 97-111. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=352908Vancouver : کپی

اصلانی فر عصمت، بهرامی هادی، اسدزاده حسن. اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر در ارتقای تاب آوری و عزت نفس زنان مطلقه. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده. 1397 [cited 2021April16];12(42 ):97-111. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=352908IEEE : کپی

اصلانی فر، ع.، بهرامی، ه.، اسدزاده، ح.، 1397. اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر در ارتقای تاب آوری و عزت نفس زنان مطلقه. فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده, [online] 12(42 ), pp.97-111. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=352908>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 303 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی