برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

الويت بندي تامين کنندگان زنجيره تامين سبز با استفاده از رويکرد ترکيبي MCDM فازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

افزايش سطح توليد سيستم هاي توليدي که پيامد ناخواسته توسعه صنعتي است، در سال هاي اخير رشد فزاينده اي داشته است. آثار منفي اين رويداد، شرکت ها را بر آن داشته است که براي حفظ جايگاه خود، راه کارهايي را در زمينه اجراي مديريت زيست محيطي اتخاذ نمايند. از جمله اين راهکارها توجه به مسايل سبز در زنجيره تامين است که تا اندازه زيادي تحت تاثير عملکرد تامين کنندگان آن ها قرار دارد، بنابراين، ارزيابي و انتخاب تامين کننده سبز يک تصميم استراتژيک براي حضور در بازارهاي رقابتي و حفظ جايگاه اجتماعي شرکت ها محسوب مي شود. با توجه به تنوع معيارهاي ارزيابي، کمي يا کيفي بودن آن ها و ماهيت فازي معيارهاي کيفي، در اين پژوهش يک رويکرد ترکيبي MCDM فازي مبتني بر تکنيک هاي دلفي فازي، فرايند تحليل سلسله مراتب فازي و ويکور فازي براي ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان سبز شرکت سايپا ارايه گرديده است. به اين منظور، در ابتدا با بررسي مباني نظري، معيارهاي انتخاب تامين کنندگان در زنجيره تامين سبز مورد بررسي قرار گرفتند. سپس با بررسي وضعيت فعلي شرکت سايپا، مشاوره با خبرگان و استفاده از روش دلفي فازي، معيارهاي با درجه اهميت بالاتر شناسايي شدند. در مرحله بعد معيارهاي نهايي در قالب پرسشنامه مقايسات زوجي در اختيار خبرگان شرکت قرارگرفت و داده هاي لازم جهت اولويت بندي آن ها بر اساس تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي جمع آوري گرديد. در نهايت، با استفاده از تکنيک ويکور فازي، 100 تامين کننده شرکت سايپا، مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان دهنده آن است که رويکرد ارايه شده، چارچوب کارآمدي براي اولويت بندي تامين کنندگان سبز شرکت سايپا است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 301
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی