برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر تنش شوري بر تنظيم کننده هاي اسمزي، عملکرد و اسانس توده هاي محلي زنيان (.Trachyspermum ammi L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی شیروان، شیروان، ایران
 
چکیده: 

زنيان يکي از مهم ترين گياهان دارويي منطقه زاهدان است. تنش شوري و خشکي از عوامل مهم کاهش عملکرد گياهان زراعي در استان سيستان و بلوچستان هستند. به منظور بررسي اثر تنش شوري بر عملکرد کمي و کيفي گياه دارويي زنيان آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار، در گلخانه تحقيقاتي دانشگاه پيام نور زاهدان در سال 93–1392 انجام گرفت. تيمارهاي آزمايشي شامل دو توده زنيان C1: توده محلي و C2: توده پاکستاني به عنوان فاکتور اول و پنج سطح شوري S1: شاهد، S2: 2، S3: 4، S4: 6 و S5: 8 دسي زيمنس بر متر به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شدند. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد بيشترين صفات طول ريشه، ارتفاع ساقه، وزن تر گياه و وزن خشک گياه و عملکرد اسانس از توده محلي و آبياري با آب معمولي (تيمار بدون تنش شوري) به دست آمد. با افزايش شدت تنش خشکي در کليه صفات کمي مورد اندازه گيري کاهش معني داري مشاهده گرديد، اما درصد اسانس با افزايش تنش شوري افزايش يافت. اندازه گيري غلظت تنظيم کننده هاي اسمزي نشان داد ميزان غلظت پرولين و کربوهيدرات هاي محلول تحت تاثير تيمار تنش شوري در مقايسه با شاهد افزايش يافتند و افزايش شدت تنش شوري موجب افزايش ميزان غلظت تنظيم کننده هاي اسمزي شد. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که زنيان نسبتا به تنش شوري مقاوم است، البته سطوح بالاي 4 دسي زيمنس بر متر باعث کاهش ويژگي هاي کمي گياه مي شوند و در صورت وقوع شوري، اين گياه با به کارگيري مکانيزم تنظيم اسمزي و به وسيله افزايش تجمع پرولين و کربوهيدرات در هنگام مواجه با شوري، شرايط تنش را تا حدي تحمل مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی