برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شبيه سازي عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف نيتروژن با استفاده از مدل DSSAT

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 
چکیده: 
مدل DSSAT مي تواند رشد، نمو و عملکرد گياه را که در يک سطح يکنواخت کشت شده باشد تحت شرايط مديريت هاي مشخص مشتمل بر تغييرات در ميزان آب خاک، کربن خاک، نيتروژن خاک و آب شويي نيتروژن شبيه سازي کند. اين مطالعه به منظور بررسي اثرات نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت رقم 704 با مدل، و کاليبراسيون مدل CERES-Maize تحت 4 سطح کود نيتروژن N1: 25% کمتر از توصيه شده (150 کيلوگرم در هکتار)، N2: توصيه شده (200 کيلوگرم در هکتار)، N3: 50% کمتر از توصيه شده (260 کيلوگرم در هکتار) و N4: 50% بيشتر از توصيه شده (310 کيلوگرم در هکتار)، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال زراعي 1392 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج اجرا شد. مقايسه مقادير اندازه گيري شده و شبيه سازي شده مدل در صفات عملکرد بلال، بيوماس، شاخص سطح برگ و ماده خشک ساقه، صورت گرفت. نتايج حاصل از شبيه سازي بيوماس نشان داد که، در هر چهار سطح کودي RMSE به ترتيب در محدوده 2496.48، 2159.24، 2302.43 و 3289.19 کيلوگرم در هکتار به دست آمدند. در عملکرد بلال بالاترين ميزان ضريب تبيين 0.98=R2 مربوط به N4: 50% بيشتر از توصيه شده بود. در حقيقت اين تيمار توسط مدل از بالاترين دقت جهت پيش بيني عملکرد بلال برخوردار بود. براي شاخص سطح برگ نيز، دامنه تغييرات ضريب d که در محدوده بين 0.94-0.77 است، نشان دهنده آن است که مدل در پيش بيني روند تغييرات شاخص سطح برگ موفق بوده است. بنابراين، مدل توانايي مناسبي در شبيه سازي فرايندهاي رشد و نمو و عملکرد ذرت در 4 سطح نيتروژن داشته است. لذا مي توان بعد از واسنجي و بررسي صحت کارکرد مدل، آن را براي اهداف پژوهشي مورد نظر در شرايط اقليمي منطقه کرج به کار برد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پاک نژاد، ف.، و معیری پور، ش.، و آقایاری، ف.، و ایلکایی، م. (1396). شبیه سازی عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از مدل DSSAT. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), 11(3 (پیاپی 43) ), 503-518. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351782Vancouver : کپی

پاک نژاد فرزاد، معیری پور شیدا، آقایاری فیاض، ایلکایی محمدنبی. شبیه سازی عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از مدل DSSAT. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی). 1396 [cited 2022January24];11(3 (پیاپی 43) ):503-518. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351782IEEE : کپی

پاک نژاد، ف.، معیری پور، ش.، آقایاری، ف.، ایلکایی، م.، 1396. شبیه سازی عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از مدل DSSAT. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), [online] 11(3 (پیاپی 43) ), pp.503-518. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351782. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی