برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

کنترل علف هاي هرز به وسيله مالچ زنده ذرت و تاثير آن بر دو رقم سيب زميني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور، ایران
 
چکیده: 

يکي از راهکارهاي بيولوژيک در مديريت علف هاي هرز سيب زميني، استفاده از مالچ هاي زنده است. پژوهش حاضر به صورت يک آزمايش فاکتوريل بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در يک مزرعه تحقيقاتي واقع در منطقه فريدون شهر استان اصفهان در سال 1394 اجرا شد. تيمارهاي اين آزمايش شامل دو رقم آريندا و آگريا و 3 سيستم کشت تک کشتي سيب زميني با علف هرز، تک کشتي سيب زميني بدون علف هاي هرز و کشت سيب زميني همراه با مالچ زنده ذرت بودند.نتايج تجزيه واريانس نشان داد که کليه صفات مورد مطالعه مانند ارتفاع بوته، وزن خشک شاخساره، تعداد غده در بوته و عملکرد غده سيب زميني به جز ميانگين وزن غده تحت تاثير تيمار رقم در سطح پنج درصد معني دار بود وليکن، ارتفاع بوته و تعداد غده در بوته در سطح يک درصد و وزن خشک شاخساره، ميانگين وزن غده و عملکرد غده در سطح پنج درصد تحت تاثير تيمار سيستم کشت قرار گرفتند. نتايج نشان داد که گياه پوششي ذرت کشت شده همراه سيب زميني، بيشترين ميزان کاهش در تراکم علف هاي هرز غالب مزرعه را دارا بود. بيشترين و کمترين ميزان نور عبوري قبل از کف بري گياه پوششي، به ترتيب مربوط به وجين کامل و ذرت بودند. بيشترين کاهش ارتفاع گياه سيب زميني، مربوط به تيمار ذرت کشت شده همراه سيب زميني بود که با توجه به همبستگي بين ارتفاع و توان رقابتي گونه ها اين امر توجيه پذير مي باشد، زيرا که با افزايش فشار رقابت، ارتفاع گياه زراعي کاهش مي يابد. بيشترين وزن خشک بوته سيب زميني (121.79 گرم) مربوط به تيمار وجين شده و پس از آن به ترتيب تيمارهاي ذرت و شاهد بدون وجين علف هاي هرز قرار داشتند.بيشترين ميانگين وزن غده (65.33 گرم) و عملکرد غده (677.44 گرم در بوته) به ترتيب مربوط به تيمارهاي مالچ ذرت و وجين کامل علف هرز و کمترين ميزان آن براي اين دو صفت به تيمار بدون وجين علف هاي هرز مربوط بودند. به طورکلي، مالچ زنده با کاهش تراکم علف هرز تاج خروس (4.38 بوته در مترمربع) توانايي زيادي در کنترل علف هاي هرز در مزرعه سيب زميني داشت که اين مي تواند به دليل سايه اندازي و يا توان رقابتي بالاتر آن باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی