برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پروفيل پروتئيني گندم تحت تنش خشکي و نانوکلات پتاسيم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
سيستم هاي مقاومتي گياهان از جمله گندم در مقابل تنش ها توسط روش هاي متعددي از جمله مواد شيميايي مانند نانوکلات پتاسيم تحريک مي گردد. به منظور بررسي پروفيل پروتئيني گندم تحت تنش خشکي، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با 3 تکرار انجام گرفت.فاکتور اول شامل تنش خشکي در سه سطح (85، 60 و 35 درصد ظرفيت زراعي) و فاکتور دوم سه رقم گندم (زاگرس، چمران و کوهدشت) و فاکتور سوم سه سطح نانوکلات پتاسيم با غلظت هاي (صفر، 25، 45 و 65 ppm) بودند. تنش کم آبي در مرحله سه برگچه اي بر اساس ظرفيت زراعي به گلدان ها اعمال و سه روز پس از آن، نانوکلات پتاسيم با غلظت هاي مشخص روي برگ هاي گندم محلول پاشي شدند. بررسي ها نشان دادند در اثر تيمار نانوکلات پتاسيم غلظت اسيد آمينه پرولين و کربوهيدرات کهدر مکانيسم هاي دفاعي گياه نقش اساسي دارند، افزايش يافتند. ميزان فعاليت کاتالاز و پلي فنل اکسيداز با افزايش غلظت نانوکلات پتاسيم کاهش و برعکس ميزان فعاليت پراکسيداز افزايش يافت. نتايج حاصل از مطالعات پروتئوميکسي با استفاده از الکتروفورز دو بعدي نشان داد که بروز پروتئين هاي موثر که ناشي از نانوکلات پتاسيم در ارتباط مستقيم با سيستم دفاعي به صورت لکه هاي 11، 6، 5، 14 و 19 ظاهر شدند. پروتئين هاي بيان شده در اين آزمايش شامل برخي از آنزيم هاي سيستم دفاعي مانند آسکوربات پراکسيدازها، گلوتاتيون s ترانسفرازها و پروتئين هاي شوک حرارتي بودند. همچنين، آنزيم هاي کليدي چرخه گليکوليز و چرخه تري کربوکسيليک اسيد شامل ايزوسيترات دهيدروژناز، تريوزفسفات ايزومراز، فسفوگليکونات دهيدروژناز، گليسرآلدهيد 3 فسفات دهيدروژناز، فروکتوز بيس فسفات بيان شدند اين امر نشانگر اين موضوع مي باشد که تيمار نانوکلات پتاسيم، سطح گلوکز، فروکتوز و ساکارز و فراواني ساير آنزيم هاي مرتبط با تنش هاي زيستي و غير زيستي را افزايش مي دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اصغری، ن.، و جهانبخش گده کهریز، س.، و عبادی، ع.، و توکلی، ن. (1396). پروفیل پروتئینی گندم تحت تنش خشکی و نانوکلات پتاسیم. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), 11(2 (پیاپی 42) ), 229-252. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351561Vancouver : کپی

اصغری نفیسه، جهانبخش گده کهریز سودابه، عبادی علی، توکلی نصیبه. پروفیل پروتئینی گندم تحت تنش خشکی و نانوکلات پتاسیم. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی). 1396 [cited 2022January23];11(2 (پیاپی 42) ):229-252. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351561IEEE : کپی

اصغری، ن.، جهانبخش گده کهریز، س.، عبادی، ع.، توکلی، ن.، 1396. پروفیل پروتئینی گندم تحت تنش خشکی و نانوکلات پتاسیم. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), [online] 11(2 (پیاپی 42) ), pp.229-252. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351561. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی