برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين زمان مناسب نشاکاري برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم محلي در کشت دوم در مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
 
چکیده: 

نشاکاري در زمان مناسب يکي از عوامل اصلي موفقيت در توليد برنج در کشت دوم مي باشد. به منظور تعيين مناسب ترين زمان نشاکاري براي کشت دوم برنج رقم طارم محلي در مازندران، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه کشاورزي واقع در شهرستان آمل در سال زراعي 1393 اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايش شامل 24 تاريخ کاشت از 7 تير تا 14 شهريور به فواصل سه روز بود. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که بين تاريخ هاي مختلف نشاکاري در تمامي صفات زراعي و عملکرد دانه تفاوت معني داري در سطح احتمال يک درصد وجود داشت. با تاخير در تاريخ نشا، تعداد دانه پوک در خوشه افزايش و ساير صفات زراعي و عملکرد دانه کاهش يافتند. بيشترين عملکرد دانه با ميانگين 3975.2 کيلوگرم در هکتار در تاريخ نشاي 10 تير حاصل شد که مي تواند ناشي از افزايش اجزاي عملکردي نظير تعداد کل دانه (80.3 عدد)، تعداد دانه پر در خوشه (72 عدد) و تعداد خوشه در بوته (18.3 عدد خوشه) در اين تاريخ نشا باشد. کمترين عملکرد دانه نيز با ميانگين 38.5 کيلوگرم در هکتار در تاريخ کاشت 14 شهريور به دست آمد. نشاکاري زودهنگام سبب کاهش تعداد روز تا مراحل مختلف فنولوژيکي (روز تا پنجه دهي، روز تا 50 درصد گلدهي و روز تا رسيدگي) گرديد. در عين حال، تاخير در نشاکاري سبب افزايش تعداد روز تا وقوع مراحل نموي و کاهش عملکرد دانه نيز گرديد. تاريخ هاي نشاکاري 7 تا 19 تير به علت وجود درجه حرارت و تشعشعات مناسب و همچنين عدم وقوع بارندگي شديد، سبب افزايش عملکرد دانه برنج شد. با توجه به نتايج اين تحقيق، به نظر مي رسد دوره زماني 7 تا 19 تير، مناسب ترين زمان نشاکاري براي کشت دوم برنج رقم طارم محلي در شرايط آب و هوايي آمل باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 255
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی