برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر عصاره روغني تخم خرفه (Portulaca oleracea) بر شاخص هاي مقاومت انسوليني در موش سوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 
چکیده: 

استفاده از داروهاي با منشا طبيعي براي درمان ديابت مورد توجه قرار گرفته است. خرفه با نام علمي Portulaca oleracea از جمله گياهان دارويي مهم بومي ايران است. هدف از مطالعه حاضر، بررسي اثر عصاره روغني تخم خرفه بر شاخص هاي مقاومت انسوليني در موش سوري مي باشد. در اين مطالعه 30 سر موش سوري به 5 گروه 6 تايي تقسيم بندي شدند: 1- تيمار شاهد منفي (غيرديابتي)، 2- تيمار شاهد مثبت (ديابتي)، 3- تيمار شاهد عصاره خرفه غيرديابتي، 4- تيمار ديابتي با عصاره تخم خرفه (دوز 150mg/kg) و 5- تيمار ديابتي با عصاره تخم خرفه (دوز 300mg/kg). تجويز عصاره خرفه از ابتداي آزمايش به مدت يک ماه در گروه هاي مربوطه (3 تا 5) انجام شد و پس از اين مدت، القاي ديابت با تزريق استرپتوزوتوسين به گروه هاي 2، 4 و 5 صورت گرفت و پس از2 ماه، از موش ها خون گيري شده و شاخص هاي مورد نظر اندازه گيري شد و مورد تحليل آماري قرار گرفت. کل دوره آزمايش سه ماه بود. عصاره روغني تخم خرفه تاثير کاهنده معني داري بر گلوکز سرم خون در گروه هاي ديابتي نسبت به شاهد ديابتي مثبت داشت (p<0.05). همچنين، غظت انسولين سرمي به صورت معني داري در گروه هاي 3، 4 و 5 که عصاره خرفه دريافت کرده بودند، افزايش يافت (p<0.05)، ولي در پروفايل ليپيدي و شاخص هاي HOMA-IR، QUICKI و انديس آتروژنيک تغييرات معني داري ديده نشد. نتايج مطالعه نشان داد عصاره تخم خرفه موجب کاهش گلوکز سرمي در موش هاي ديابتي شده و داراي اثر انسولينوگوگ مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

کارگری رضاپور، ع.، و وطن دوست، ر. (1396). بررسی اثر عصاره روغنی تخم خرفه (Portulaca oleracea) بر شاخص های مقاومت انسولینی در موش سوری. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز), 11(4 (پیاپی 44) ), 313-323. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351442Vancouver : کپی

کارگری رضاپور علی، وطن دوست رعنا. بررسی اثر عصاره روغنی تخم خرفه (Portulaca oleracea) بر شاخص های مقاومت انسولینی در موش سوری. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز). 1396 [cited 2021April20];11(4 (پیاپی 44) ):313-323. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351442IEEE : کپی

کارگری رضاپور، ع.، وطن دوست، ر.، 1396. بررسی اثر عصاره روغنی تخم خرفه (Portulaca oleracea) بر شاخص های مقاومت انسولینی در موش سوری. آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز), [online] 11(4 (پیاپی 44) ), pp.313-323. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351442. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی