7 SID.ir | مطالعه اثر ورزش منظم هوازي بر مقادير سرمي تروپونين قلبي I، عامل نکروز توموري آلفا و ميزان وقوع آپوپتوز در آسيب ايسکمي- بازخونرساني قلب موش صحرايي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثر ورزش منظم هوازي بر مقادير سرمي تروپونين قلبي I، عامل نکروز توموري آلفا و ميزان وقوع آپوپتوز در آسيب ايسکمي- بازخونرساني قلب موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 
چکیده: 

فرآيند بازگرداندن جريان خون به عضله قلب ايسکميک، مي تواند به شکل متناقضي موجب القاء آسيب در ميوکارد شود. تروپونين قلبي (cTnI) Iو عامل نکروز توموري آلفا (TNF-a) شاخص هاي بيوشيميايي مهم آسيب بافت قلب مي باشند. هدف اين مطالعه ارزيابي اثرات ورزش هوازي کوتاه مدت و درازمدت منظم فزاينده بر مقادير سرمي cTnI و TNF-a در آسيب ايسکمي-بازخونرساني (I/R) قلب موش صحرايي مي باشد. بدين منظور، 40 سر موش صحرايي نر ويستار به طور تصادفي به چهار گروه برابر شامل گروه هاي شاهد، I/R، I/R با دو هفته ورزش هوازي و I/R با هشت هفته ورزش منظم و فزاينده هوازي، تقسيم شدند. تمرين هوازي، هفته اي پنج جلسه دويدن روي تريدميل با سرعت 25-10 متر/دقيقه به مدت 30-10 دقيقه با شيب 5 درجه انجام شد. براي ايجاد I/R، رگ کرونري چپ پائين رو توسط کلمپ مسدود و بعد از 30 دقيقه کلمپ ها باز و به مدت 2 ساعت خونرساني مجددا برقرار گرديد. در نهايت موش ها پس از خون گيري از سينوس پشت کره چشم جهت سنجش cTnI و TNF-a سرم آسان کشي شدند. از قلب موش ها برش هاي بافتي با رنگ آميزي تانل تهيه شد. ورزش منظم هوازي درازمدت مقادير سرمي cTnI و TNF-a را که در اثر I/R افزايش يافته بودند، به طور معني داري (0.05>p) کاهش داد. در آسيب شناسي بافتي، تعداد سلول هاي آپوپتوتيک عضله قلب گروه I/R در مقايسه با گروه شاهد به طور معني داري افزايش يافت (0.01>p). ورزش هوازي منظم و فزاينده درازمدت، تعداد سلول هاي آپوپتوتيک را به طور معني داري کاهش داد (0.05>p). نتايج نشان داد ورزش منظم و فزاينده هوازي درازمدت، قلب موش هاي صحرايي را از آسيب ايسکمي- خونرساني مجدد محافظت مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی