برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  10 , شماره  3 ; از صفحه 464 تا صفحه 477 .
 
عنوان مقاله: 

شبيه سازي رواناب در مقياس زماني ماهانه با استفاده از مدل هيدرولوژيکي SWAT و بررسي و ارزيابي مدل در دوره هاي واسنجي و اعتبار سنجي، مطالعه موردي: حوضه روانسر سنجابي استان کرمانشاه در کشور ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مدل ارزيابي خاک و آب (SWAT) يک مدل پيوسته و نيمه توزيعي مي باشد که مي تواند فرايندهاي هيدرولوژيکي را در حوزه هاي آبخيز در مقياس هاي زماني روزانه، ماهانه و سالانه و با استفاده از طيف وسيعي از اطلاعات همانند اطلاعات فيزيکي حوضه ها (خاک، کاربري اراضي و شيب) و همچنين، اطلاعات هواشناسي همانند بارندگي، درجه حرارت، باد، رطوبت نسبي و تابش خورشيدي و قابليت اتصال به سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)، شبيه سازي کند. در اين پژوهش با استفاده مدل هيدرولوژيکي SWAT اقدام به شبيه سازي رواناب در مقياس زماني ماهانه در حوضه روانسر سنجابي استان کرمانشاه در کشور ايران با مساحت 1260 کيلومتر مربع شده است. شبيه سازي رواناب در يک دوره آماري نه ساله (2010-2002) انجام شد که هفت سال ابتدايي اين دوره (2008-2002) به منظور واسنجي مدل با استفاده از 14 پارامتر مختلف و دو سال انتهايي آن (2010-2009) جهت اعتبار سنجي مدل در نظر گرفته شد. عملکرد مدل در شبيه سازي رواناب در دوره هاي واسنجي و اعتبارسنجي با استفاده از دو شاخص آماري ضريب ناش ساتکليف (NSE) و ضريب تعيين (R2) مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به هيدروگراف هاي شبيه سازي شده و مشاهده اي رواناب ماهانه و همچنين، شاخص هاي آماري محاسبه شده، مدل SWAT هم در دوره واسنجي و هم در دوره اعتبارسنجي در دوره زماني ماهيانه داراي نتايج قابل قبولي در شبيه سازي رواناب مي باشد، به طوري که مقادير ضرايب NSE و R2 در دوره واسنجي به ترتيب معادل 0.7 و 0.8 و براي دوره صحت سنجي 0.81 و 0.9 محاسبه شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی