برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

خطاهاي رايج در اتصال و استقرار اشتقاق هاي استاندارد نوار قلب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: خطا در اتصال صحيح اشتقاق ها يا استقرار دقيق آنها در محل آناتوميک خود هنگام اخذ نوار قلب موجب بروز تغييراتي در امواج نوار قلب شده و در پاره اي از موارد تشخيص موارد خطا به سادگي مقدور نيست که مي تواند منجر به اقدامات درماني و تشخيصي غيرضروري شود. اين مطالعه به منظور تعيين خطاهاي رايج در اتصال و يا استقرار اشتقاق هاي استاندارد نوار قلب انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي تحليلي مقطعي روي نوار قلب 315 بيمار بستري انجام شد. متغيرهاي ثبت شده شامل فاصله استقرار اشتقاق هاي جلوسينه اي
V1، V2، V5 و V6 از محل استاندارد، جابجايي اتصال دست راست و چپ اشتقاق دوقطبي يک اندام و اتصال راست و چپ اشتقاق جلو سينه اي V1 و V2، بخش بستري، فوريت گرفتن نوار، جنسيت بيمار، جنسيت گيرنده نوار، رعايت استاندارد ولتاژ نوار، شيفت کاري پرسنل، تعداد متوسط نوار گرفته شده توسط پرسنل و رعايت اتصال دقيق سيم ها بود. در اشتقاق هاي سينه اي فاصله بيش از 2سانتي متر از محل استاندارد آستانه خطاي استقرار تعيين گرديد.
يافته ها: خطاي استقرار اشتقاق ها در 149 مورد (47.3درصد) مشاهده شد. در 20 مورد (13.42درصد) از کل نوارهاي قلب گرفته شده، استاندارد ولتاژ رعايت نشده بود. بيشترين تعداد خطاي استقرار در اشتقاق
v5 (30.2) مشاهده شد. خطاي استقرار با جنسيت بيمار (زنان 61.07درصد)، نوع بخش (بخش اورژانس 61.74درصد)، با فوريت درخواست موارد غيراورژانسي (68.12درصد) و با تعداد متوسط نوارهاي قلب گرفته شده پرسنل به تعداد 5 عدد و کمتر در هر شيفت (67.11درصد) اختلاف آماري معني دار نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: خطاي استقرار در اشتقاق هاي سينه اي نوار قلب در زنان و بخش اورژانس از فراواني بيشتري برخوردار بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 285
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی