برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  36 , شماره  4 ; از صفحه 145 تا صفحه 159 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي جذب فنل از محلول هاي آبي با استفاده از کربن هسته انار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي کارايي کربن هسته انار در جذب فنل از محلول هاي آبي انجام شده است. بدين منظور نمونه پساب داراي فنل به طور مصنوعي در مقياس آزمايشگاهي در آب يون زدايي شده و در يک راکتور ناپيوسته، اثر عامل هاي موثر مانند pH اوليه محلول، مقدار جاذب، زمان تماس، غلظت اوليه فنل و اثر دما بررسي شد. غلظت فنل باقي مانده در نمونه هاي مورد آزمايش با استفاده از روش اسپکتروفتومتري در طول موج 270 نانومتر تعيين شد و براي تجزيه و تحليل داده ها نرم افزار EXCEL به کار برده شد. به منظور مطالعه سينتيک جذب سطحي، سينتيک شبه درجه اول، شبه درجه دوم و سينتيک نفوذ درون ذره اي موردمطالعه قرار گرفت که نتيجه ها نشان دهنده تطابق بيش تر سينتيک شبه درجه دوم با داده هاي تجربي است. همچنين تطابق داده هاي تجربي با هم دما هاي لانگموير و فروندليچ بررسي شد که مقدار ضريب همبستگي (R2=0.99) نشان دهنده تبعيت جذب فنل از هم دماي فروندليچ است. پارامترهاي ترموديناميکي مانند انرژي آزاد گيبس استاندارد DGo، آنتالپي استاندارد DHo و آنتروپي استاندارد DSo در دماهاي گوناگون محاسبه شد. منفي بودن تغييرهاي انرژي آزاد گيبس و آنتالپي نشان دهنده خود به خودي و گرمازا بودن فرايند جذب است. با توجه به نتيجه هاي به دست آمده، ميزان جذب فنل توسط کربن هسته انار با افزايش زمان تماس و گرم جاذب افزايش مي يابد و با افزايش pH، غلظت اوليه فنل و دما کاهش مي يابد. بيش ترين درصد جذب فنل توسط کربن هسته انار برابر 94% در pH بهينه 2، مقدار جاذب 1.5g در غلظت اوليه فنل معادل 100mg/L و زمان تماس 30 دقيقه به دست آمد. بر اساس نتيجه هاي به دست آمده مشخص شد که کربن هسته انار يک جاذب ارزان قيمت و در دسترس محسوب شده و داراي پتانسيل بالا، در جذب فنل از محلول هاي آبي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنادزاده گیلانی، ح.، و قنادزاده گیلانی، ع.، و آزمون، پ. (1396). بررسی جذب فنل از محلول های آبی با استفاده از کربن هسته انار. شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی), 36(4 ), 145-159. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351176Vancouver : کپی

قنادزاده گیلانی حسین، قنادزاده گیلانی علی، آزمون پریسا. بررسی جذب فنل از محلول های آبی با استفاده از کربن هسته انار. شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی). 1396 [cited 2021June21];36(4 ):145-159. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351176IEEE : کپی

قنادزاده گیلانی، ح.، قنادزاده گیلانی، ع.، آزمون، پ.، 1396. بررسی جذب فنل از محلول های آبی با استفاده از کربن هسته انار. شیمی و مهندسی شیمی ایران (فارسی), [online] 36(4 ), pp.145-159. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351176. 

 
بازدید یکساله 88 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی