5 SID.ir | بررسي وضعيت بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران طي سالهاي 78-73 در بدو ورود بر اساس تست SCL90-R و مقايسه نتايج آن با مصاحبه
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران طي سالهاي 78-73 در بدو ورود بر اساس تست SCL90-R و مقايسه نتايج آن با مصاحبه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

يکي از محورهاي ارزيابي سلامتي در جوامع مختلف بهداشت رواني آن جامعه است. دانشجويان بعنوان نخبگان و نيروي انساني متفکر و خلاق در هر جامعه اي از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند و به همين سبب تامين سلامت رواني ايشان نيز اهميت دو چندان دارد. بدين منظور بايد زمينه هاي اختلافات رواني ايشان در مقاطع مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
اين مطالعه بر روي 227 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران که توسط آزمون SCL90-R در بدو ورود به دانشگاه مورد ارزيابي قرار گرفته و در يک يا چند محور آزمون نمره بيش از يک را کسب نموده اند (قابل بررسي) انجام شده و نتايج حاصله از آن با مصاحبه شفاهي مقايسه گرديده است. بر اساس نتايج حاصله از آزمون SCL90-R بيشترين شيوع اختلالات در محور افکار پارانوئيدي «87 نفر (40.6%)» و کمترين آن در محور شکايات جسماني «10 نفر (4.7%)» بوده است.
بر اساس اين مطالعه در مجموع اختلالات روانشناسي در دختران بيش از پسران بوده و گروه سني 21-17 سال در محور افکار پارانوئيدي و گروه سني 31-27 سال در محور افسردگي شيوع بيشتري را نشان داده است که از لحاظ آماري معني دار بوده است. در مقايسه سهميه هاي مختلف، اختلاف معني دار آماري بين سهميه هاي مناطق شاهد و ايثارگر در محورهاي 9 گانه اختلالات روانشناختي بجز در محور ترس مرضي که در دانشجويان شاهد بيشتر بوده مشاهده نشده است. هر چند اختلال وسواسي – جبري در دانشجويان با معدل بالاتر (بيش از 17) بطور معني داري بيش از ساير دانشجويان با معدل هاي ديگر بوده ولي ميانگين نمره پرسشنامه دانشجويان در محورهاي 9 گانه با معدل پنجم مختلف، تفاوت معني دار آماري نداشته است. همچنين بين نتايج حاصل از آزمون SCL90-R و مصاحبه شفاهي انجام شده از ايشان در محورهاي 9 گانه، تنها در محور افسردگي اختلاف معني دار آماري مشاهده شده که در مصاحبه شوندگان بيشتر بوده است. که با توجه به فاصله زماني بين تکميل پرسشنامه و انجام مصاحبه (فاصله 2-1 سال) مويد مطالعاتي است که ارتباط مستقيمي را بين شيوع افسردگي و افزايش سنوات تحصيل دانشجويان نشان داده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 147
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی