برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه عملکرد دانه و اجزاي عملکرد ژنوتيپ هاي بومي عدس تحت تنش خشکي و اثر توام خشکي و شوري بر برخي ژنوتيپ هاي تحت بررسي در مرحله رويشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 
چکیده: 

تنش شوري و خشکي، از جمله مهم ترين تنش هاي غيرزيستي، رشد و نمو محصولات زراعي را کاهش مي دهند. در ايران و برخي از کشورهاي جهان عده کثيري از مردم جهت تامين پروتئين مورد نياز خود از حبوباتي نظير عدس استفاده مي کنند. به منظور ارزيابي ژنوتيپ هاي عدس از نظر تحمل به خشکي در مرحله گلدهي آزمايشي به صورت اسپليت پلات بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در دو سال 1392 و 1393 در دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز اجرا شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس مرکب نشان داد که اثر متقابل ژنوتيپ × تنش خشکي براي کليه صفات تحت بررسي معني دار بود که حاکي از واکنش متفاوت ژنوتيپ ها از نظر آن صفات نسبت به تنش خشکي مي باشد. مقايسه ميانگين صفات از نظر اثر متقابل ژنوتيپ× تنش خشکي نشان داد با وجود اينکه کليه ژنوتيپ ها در شرايط تنش خشکي نسبت به شرايط بدون تنش کاهش عملکرد معني داري داشتند، اما ژنوتيپ شاوي ورزقان هم در شرايط بدون تنش خشکي و هم در شرايط واجد تنش، نسبت به ساير ژنوتيپ ها داراي عملکرد بالاتري بودند. همچنين، جهت ارزيابي تحمل ژنوتيپ هاي بومي عدس نسبت به اثر توام تنش شوري و خشکي، آزمايشي به صورت فاکتوريل بر پايه طرح کاملا تصادفي با سه تکرار و با استفاده از 3 فاکتور در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز در سال 1393 اجرا شد. فاکتورهاي آزمايش گلخانه اي شامل: تنش خشکي دو سطح (شاهد و آبياري در مرحله 50% ظرفيت زراعي)، تنش شوري در دو سطح (شاهد و شوري، 4 دسي زيمنس بر متر) و تعداد 7 ژنوتيپ انتخابي عدس از آزمايش جوانه زني بودند. نتايج تجزيه واريانس آزمايش گلخانه اي نشان داد که اثر متقابل سه جانبه ژنوتيپ × شوري × خشکي فقط براي طول ريشه معني دار بود که نشان دهنده متاثر شدن متفاوت ژنوتيپ ها از لحاظ اين صفت تحت تاثير اعمال توام شوري و خشکي مي باشد.اثر سطوح تنش شوري و سطوح تنش خشکي روي کليه صفات معني دار بود که نشان دهنده تغيير ارزش صفات مورد مطالعه و تحت تاثير قرار گرفتن آنها از شرايط تنش شوري و خشکي است. نتايج تجزيه رگرسيون و عليت براي وزن خشک ساقه نشان داد که صفت تعداد ريشه هاي جانبي با بيشترين اثرات مستقيم و غيرمستقيم، نقش موثري در افزايش ميزان وزن ساقه در شرايط تنش شوري و خشکي داشت. تجزيه خوشه اي نيز ژنوتيپ ها را به دو خوشه تقسيم نمود. خوشه دوم مشتمل بر ژنوتيپ هاي کليبر، هوراند دانه ريز و شاوي ورزقان از نظر صفات مورد مطالعه از ارزش بالاتري نسبت به ميانگين برخوردار بودند و آنها را مي توان ژنوتيپ هاي متحمل در مرحله رويشي نسبت به ساير ژنوتيپ ها در اين آزمايش دانست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رشیدی، و.، و چلبیانی، س.، و شریفی، م.، و بابازاده، ا. (1397). مقایسه عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپ های بومی عدس تحت تنش خشکی و اثر توام خشکی و شوری بر برخی ژنوتیپ های تحت بررسی در مرحله رویشی. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), 12(1 (پیاپی 45) ), 89-106. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351026Vancouver : کپی

رشیدی ورهرام، چلبیانی سمن، شریفی مهناز، بابازاده احمد. مقایسه عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپ های بومی عدس تحت تنش خشکی و اثر توام خشکی و شوری بر برخی ژنوتیپ های تحت بررسی در مرحله رویشی. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی). 1397 [cited 2021May16];12(1 (پیاپی 45) ):89-106. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351026IEEE : کپی

رشیدی، و.، چلبیانی، س.، شریفی، م.، بابازاده، ا.، 1397. مقایسه عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپ های بومی عدس تحت تنش خشکی و اثر توام خشکی و شوری بر برخی ژنوتیپ های تحت بررسی در مرحله رویشی. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), [online] 12(1 (پیاپی 45) ), pp.89-106. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351026. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 667 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی