نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه سلامت روان و شادکامي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان جندي شاپور اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: سلامت رواني مبحث مهمي در آسيب شناسي روان شناختي مي باشد که اهميت آن در بين قشر دانشجو دو چندان است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه سلامت روان و شادکامي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان جندي شاپور اهواز بود.روش ها: پژوهش از نوع همبستگي و پيش بيني بوده و جامعه آماري پژوهش شامل دانشجويان علوم پزشکي جندي شاپور اهواز بودند که از بين آن ها 200 نفر با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومي فرم 28 سوالي (GHQ-28:General Health Question) و شادکامي آکسفورد جمع آوري و با استفاده از ضريب همبستگي تحليل رگرسيون به کمک نرم افزار آماري SPSS ويرايش 21 مورد تحليل قرار گرفتند.يافته ها: نتايج نشان داد که بين سلامت روان و پيشرفت تحصيلي (R=0.346) و نيز بين شادکامي و پيشرفت تحصيلي (R=0.426) در سطح (pvalue=0.01) رابطه مثبت معني داري وجود دارد. از سويي ديگر نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که سلامت روان با ضريب تعيين 0.12 و شادکامي با ضريب تعيين 0.19 پيش بيني کننده پيشرفت تحصيلي مي باشند.نتيجه گيري: پيشنهاد مي گردد آموزش هايي در جهت آموزش بهداشت رواني در جهت بهبود سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانشجويان داده شود. کسب موفقيت و پيشرفت در تحصيل مي تواند موجبات رضايت خاطر و شادکامي دانشجو را به دنبال داشته باشد از سويي ديگر، دانشجويي که از سطح شادکامي مناسبي برخوردار است و آرامش و رفاه ذهني دارد، بهتر مي تواند در امر تحصيل و کسب نتايج مناسب آموزشي فعاليت نمايد و به تبع آن به موفقيت تحصيلي دست يابد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سحاقی، ح. (1397). رابطه سلامت روان و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی, 5(1 ), 15-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350800Vancouver : کپی

سحاقی حکیم. رابطه سلامت روان و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی. 1397 [cited 2022May26];5(1 ):15-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350800IEEE : کپی

سحاقی، ح.، 1397. رابطه سلامت روان و شادکامی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی, [online] 5(1 ), pp.15-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350800. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1211 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی