برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير لباس حفاظتي بر تغييرات سطح فعاليت آنزيم کولين استراز پلاسما در کشاورزان سم پاش مزارع خيار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تحقيقات نشان مي دهند که مواجهه با سموم دفع آفات در مشاغل کشاورزي رايج مي باشد. ترکيبات ارگانوفسفره طبقات مختلفي از آفت کش ها با کاربردهاي شناخته شده به عنوان حشره کش و به ميزان کمتر به عنوان علف کش در بخش کشاورزي هستند. مسموميت با ارگانوفسفره ها يک مشکل بزرگ در سراسر جهان به ويژه در کشورهاي در حال توسعه با صدها هزار و ميليون ها مورد مرگ در سال است.
روش بررسي: تعداد 34 نفر از کشاورزان مرد سم پاش 20 تا 60 سال منطقه غرب که در مواجهه با سموم ارگانوفسفره بودند انتخاب و به دو گروه يکسان تقسيم شدند. تعداد 17 نفر به عنوان گروه شاهد از ميان افرادي که کشاورز نبودند مورد بررسي قرار گرفتند. به يک گروه از کشاورزان لباس حفاظتي پيشنهادي داده شد تا در حين سم پاشي از آن ها استفاده کنند. گروه ديگر کشاورزان در حالت کار روزمره خود يعني در حالي که بدون استفاده از اين گونه لباس هاي حفاظتي بودند مورد بررسي قرار گرفتند. پس از اجراي عمليات سم پاشي يک نمونه خون از سه گروه جمع آوري شده و فعاليت کولين استراز پلاسما آن ها به روش
DGKC (انجمن بيوشيمي آلمان) مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: بعد از سم پاشي، ميانگين آنزيم کولين استراز پلاسما در گروه کنترل 13655.8 و در گروه بدون لباس 8516.3 بود، اما در گروه با لباس ميانگين اين آنزيم بعد از عمليات سم پاشي 11639.3 بود.
نتيجه گيري: مسموميت با سموم ارگانوفسفره در کشور ما به عنوان يکي از اصلي ترين علت مسموميت در بين کشاورزان است. بنابراين، با توجه به نتايج تحقيق و اهميت ارزيابي تماس کارگران با سموم ارگانوفسفره و تاثيرگذاري بر سطح آنزيم کولين استراز مي توان گفت استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب نقش اساسي در کاهش سطح آسيب رساني به آنزيم کولين استراز دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

میررضایی، م.، و کریمی زوردگانی، س.، و ریسمانچیان، م.، و حسن زاده، ا. (1396). بررسی تاثیر لباس حفاظتی بر تغییرات سطح فعالیت آنزیم کولین استراز پلاسما در کشاورزان سم پاش مزارع خیار. سلامت کار ایران, 14(6 ), 99-106. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350683Vancouver : کپی

میررضایی مهدی، کریمی زوردگانی سارا، ریسمانچیان مسعود، حسن زاده اکبر. بررسی تاثیر لباس حفاظتی بر تغییرات سطح فعالیت آنزیم کولین استراز پلاسما در کشاورزان سم پاش مزارع خیار. سلامت کار ایران. 1396 [cited 2021April18];14(6 ):99-106. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350683IEEE : کپی

میررضایی، م.، کریمی زوردگانی، س.، ریسمانچیان، م.، حسن زاده، ا.، 1396. بررسی تاثیر لباس حفاظتی بر تغییرات سطح فعالیت آنزیم کولین استراز پلاسما در کشاورزان سم پاش مزارع خیار. سلامت کار ایران, [online] 14(6 ), pp.99-106. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350683>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی