برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عملكرد آموزشي پرستاران از ديدگاه بيماران با رويكرد حاكميت باليني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات پرستاری و مامائی شرق کشور، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: آموزش به بيمار يكي از ويژگيهاي مهم در حرفه پرستاري به شمار مي رود. از آنجايي كه موضوع آموزش به بيمار روي تمام جوانب پرستاري، درمان، بهبودي خيلي موثر است، پي بردن اهميت آموزش به بيمار توسط پرستاران مهم است لذا اين پژوهش با هدف تعيين عملكرد آموزشي پرستاران از ديدگاه بيماران با رويكرد حاكميت باليني انجام گرفت.
روش كار: اين مطالعه توصيفي-تحليلي در مركز آموزشي و درماني وليعصر شهر بيرجند در سال 1392 انجام گرفت. جامعه پژوهش 161 بيمار در حال ترخيص بستري شده در بيمارستان بودند كه به روش نمونه گيري سهميه اي انتخاب شدند. اطلاعات از طريق پرسشنامه آموزش به بيمار پژوهشگر ساخته جمع آوري شد، سپس اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 14 و بهره گيري از آزمون هاي توصيفي و استنباطي ( ضريب همبستگي و كاي اسكوئر ) تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها:نتايج نشان داد كه بيشترين ميزان آموزش از ديدگاه بيماران در بدو ورود آشنايي با قوانين بيمه اي (60.9%)، بيشترين آموزشي كه بيماران در مدت زمان بستري دريافت كرده بودند در زمينه رژيم غذايي بود (54.1%) و در زمان ترخيص، مراجعه بعدي به پزشك و پيگيري در مان (48.4%) بود. همچنين نتايج مطالعه نشان داد كه ميزان رضايت بيماران از عملكرد آموزشي پرستاران در حد متوسط (36.25%) بود طبق آزمون آماري دقيق فيشر ارتباط معني داري بين عملكرد آموزشي پرستاران و رضايت بيماران از آموزش پرستاران وجود دارد (p=0.011)
نتيجه گيري :نتايج نشان داد، وضعيت آموزش به بيمار در هر سه حيطه زماني از نظر بيماران از مطلوبيت خوبي برخوردار نبوده است. بنابراين مديران بخش درمان بايد در زمينه بالا بردن سطح آگاهي پرستاران نسبت به اهميت آموزش به بيمار و تدوين شاخص ها و استاندارهايي براي ارزشيابي آموزش به بيمار اقدامات لازم انجام دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محلی، ف.، و وقارسیدین، س.، و محمودی راد، غ.، و عبادی نژاد، ز. (1396). بررسی عملکرد آموزشی پرستاران از دیدگاه بیماران با رویکرد حاکمیت بالینی. آموزش پرستاری, 6(6 ), 1-7. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350619Vancouver : کپی

محلی فاطمه، وقارسیدین سیدابوالفضل، محمودی راد غلامحسین، عبادی نژاد زهرا. بررسی عملکرد آموزشی پرستاران از دیدگاه بیماران با رویکرد حاکمیت بالینی. آموزش پرستاری. 1396 [cited 2021September18];6(6 ):1-7. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350619IEEE : کپی

محلی، ف.، وقارسیدین، س.، محمودی راد، غ.، عبادی نژاد، ز.، 1396. بررسی عملکرد آموزشی پرستاران از دیدگاه بیماران با رویکرد حاکمیت بالینی. آموزش پرستاری, [online] 6(6 ), pp.1-7. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350619. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 205 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی