برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 7 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل موانع کارآفريني سازماني در دانشگاه: مطالعه موردي دانشگاه گنبد کاووس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
هدف از اين تحقيق بررسي موانع کارآفريني سازماني در دانشگاه گنبد کاووس بوده است. اين تحقيق در شمار تحقيقات توصيفي، از توع همبستگي مي باشد.جامعه آماري تحقيق شامل کليه اعضاي هيات علمي دانشگاه گنبد کاووس است که به علت در دسترس نبودن تمام اعضاء از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شده است. ابزار اندازه گيري تحقيق، دو پرسشنامه محقق ساخته بوده، روايي پرسشنامه ها مورد تاييد خبرگان قرار گرفت و پايايي پرسشنامه توسط آزمون آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه موانع کارآفريني سازماني 0.935 و براي پرسشنامه کارآفريني سازماني 0.941 به دست آمده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي در سطح معني داري 0.05 استفاده گرديد و تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد. نتايج آزمون همبستگي نشان داد از ميان 6 متغير مورد بررسي تنها 4 متغير (فرهنگ سازماني، سبک رهبري، سطح تضاد و قوانين و مقررات) با کارآفريني سازماني ارتباط مثبت و معني داري دارد و دو متغير ديگر (ويژگي کارکنان و ويژگي مديريت) ارتباط معني داري با کارآفريني سازماني ندارد. نتيجه آزمون رگرسيون چند متغيره نشان داد مولفه فرهنگ سازماني به ميزان 41.1 درصد تغيرات مربوط به کارآفريني سازماني را پيش بيني مي کند و در نهايت نتيجه آزمون فريدمن نشان داد که اولين مانع کارآفريني سازماني در دانشگاه گنبد کاووس، ويژگي کارکنان است و بهترين عامل موثر بر روي کارآفريني سازماني، فرهنگ سازماني است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امیری لرگانی، م.، و خیراندیش، م.، و کارشناسان، ع.، و اسکو، و. (1397). تحلیل موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه گنبد کاووس. مطالعات نوین کاربردی در مدیریت اقتصاد و حسابداری, 1(2), 7-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350613Vancouver : کپی

امیری لرگانی مهدخت، خیراندیش مسعود، کارشناسان علی، اسکو وحید. تحلیل موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه گنبد کاووس. مطالعات نوین کاربردی در مدیریت اقتصاد و حسابداری. 1397 [cited 2022January24];1(2):7-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350613IEEE : کپی

امیری لرگانی، م.، خیراندیش، م.، کارشناسان، ع.، اسکو، و.، 1397. تحلیل موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه گنبد کاووس. مطالعات نوین کاربردی در مدیریت اقتصاد و حسابداری, [online] 1(2), pp.7-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350613. 

 
بازدید یکساله 99 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی