برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  9 , شماره  35 ; از صفحه 57 تا صفحه 79 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني رفتار سود نقدي، تاکيد بر نقش تاثير سود و جريان نقد عملياتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پيش بيني سود تقسيمي نقش مهمي در تعيين ارزش سهام شرکت دارد. به عنوان مثال در روش گودرون، ارزش شرکت ها تابعي از سود تقسيمي است. در اين پژوهش مقايسه توانايي سود و جريان نقد عملياتي در پيش بيني سود تقسيمي مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين تحقيق قلمرو زماني بين سال هاي 1389 الي 1394 بوده و در مجموع با توجه به محدوديت هاي اعمال شده، 89 شرکت از بين شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران به عنوان نمونه انتخاب گرديد. پس از بررسي ساير تحقيقات، برخي از عوامل اثرگذار بر سود تقسيمي مانند: اندازه شرکت، نسبت بدهي، دارايي جاري و سود تقسيمي سال گذشته به عنوان متغيرهاي کنترل انتخاب شدند.
ساختار داده ها در اين تحقيق، تلفيقي شامل 527 مشاهده مي باشد. با استفاده از رگرسيون معمولي و رگرسيون تعميم يافته مشخص گرديد، جريان نقد عملياتي قابليت پيش بيني سود تقسيمي را ندارد. نتايج تحقيق نشان مي دهد بين اندازه شرکت، جريان نقد عملياتي، دارايي جاري و سود تقسيمي ارتباط معني داري وجود ندارد، در عين حال ارتباط خطي معني دار بين سود هر سهم، نسبت بدهي، سود تقسيمي سال گذشته و سود تقسيمي تاييد گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی