برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تدريس فارماكولوژي در محيط باليني: ارزشيابي و مقايسه عملكرد آموزشي مربيان باليني اثربخش و غير اثربخش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: كسب دانش و مهارت هاي لازم در زمينه مراقبت هاي دارويي بيماران از صلاحيت هاي ضروري حرفه پرستاري به شمار مي رود. وجود مربيان باليني توانمند و اثربخش براي فراگيري مناسب فارماكولوژي توسط دانشجويان؛ نقش مهمي را در كسب مهارت هاي مراقبت دارويي در آينده كاري آن ها ايفا مي نمايد. هدف از اين مطالعه، ارزشيابي عملكرد مربيان باليني اثربخش و غير اثربخش در رابطه با فرآيند ياددهي فارماكولوژي از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد قم بوده است.
روش كار: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي- مقايسه اي است. تمامي دانشجويان پرستاري سال آخر دانشگاه آزاد اسلامي قم در دو ترم متوالي سال 94 – 95 با نمونه گيري سرشماري شركت كردند. گرد آوري اطلاعات با كمك دو پرسشنامه ارزشيابي عملكرد آموزشي مربيان باليني اثربخش و غير اثربخش انجام گرفت و پايايي داده ها با استفاده از روش آلفا - كرونباخ به ميزان 0.948 برآورد گرديد. تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت.
يافته ها: 94.2 درصد شركت كنندگان، مونث و بقيه مذكر بودند كه ميانگين و انحراف معيار سني آنها (23.98±3.38) بود. اكثريت (52.9%) در ترم 8 مشغول به تحصيل بودند. آزمون ويلكاكسون در مقايسه عملكرد آموزشي مربيان باليني اثربخش و غير اثربخش از ديدگاه دانشجويان، اختلاف معني داري را نشان داد (p=0.000) ميانگين ضعيف ترين عملكرد مربيان اثربخش (3.89±1.17) بيش تر از قوي ترين عملكرد مربيان غير اثربخش (2.15±1.13) از ديدگاه دانشجويان پرستاري بود.
نتيجه گيري: در اين پژوهش كليه عملكردهاي مطرح شده در پرسشنامه با نمره بالا براي مربيان باليني اثربخش و با نمره پايين تر در تمامي گويه ها براي مربيان باليني غير اثربخش مورد تاييد دانشجويان قرار گرفت. نتايج بدست آمده از اين پژوهش راهگشاي مربيان باليني جهت آموزش باليني موثر و بهينه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قمری زارع، ز.، و ناطقی مطلق، ح.، و موسوی قمی، ز. (1396). تدریس فارماکولوژی در محیط بالینی: ارزشیابی و مقایسه عملکرد آموزشی مربیان بالینی اثربخش و غیر اثربخش. آموزش پرستاری, 6(4 ), 19-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350471Vancouver : کپی

قمری زارع زهره، ناطقی مطلق حانیه، موسوی قمی زهراسادات. تدریس فارماکولوژی در محیط بالینی: ارزشیابی و مقایسه عملکرد آموزشی مربیان بالینی اثربخش و غیر اثربخش. آموزش پرستاری. 1396 [cited 2021September27];6(4 ):19-25. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350471IEEE : کپی

قمری زارع، ز.، ناطقی مطلق، ح.، موسوی قمی، ز.، 1396. تدریس فارماکولوژی در محیط بالینی: ارزشیابی و مقایسه عملکرد آموزشی مربیان بالینی اثربخش و غیر اثربخش. آموزش پرستاری, [online] 6(4 ), pp.19-25. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350471. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی