برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 251 تا صفحه 259 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر ارتقاي رفتارهاي پيشگيري کننده از سندرم پيش از قاعدگي در دختران پيش دانشگاهي شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تغذیه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سندرم پيش ازقاعدگي مجموعه اي از علائم جسماني، روانشناختي، عاطفي و رفتاري است که به طور دوره اي اتفاق مي افتد و اثرات بدي بر فرد و خانواده مي گذارد. هدف از مطالعه حاضر تعيين تاثير آموزش مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر ارتقاي رفتارهاي پيش گيري کننده از سندرم پيش ازقاعدگي در دختران پيش دانشگاهي شهر تهران است.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک مطالعه نيمه تجربي با گروه شاهد است که روي
120 دانش آموز دختر پيش دانشگاهي مشغول به تحصيل در دو دبيرستان انجام شده است که به صورت تصادفي از مناطق 19 گانه شهر تهران انتخاب شده بودند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافيک، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر آگاهي، رفتار و تمامي سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي بود. مداخله آموزشي بر اساس نتايج حاصل از پيش آزمون و سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي در گروه مداخله و در چهار جلسه 45-60 دقيقه اي انجام شد. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار Spss ويرايش 23 آناليز شد.
يافته ها: پيش از مداخله، ويژگي هاي جمعيت شناختي و سازه هاي مدل تمامي گروه مداخله و شاهد يک سان بودند. پس از مداخله آموزشي، در تمام سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي به ويژه آگاهي و حساسيت درک شده بين پاسخ هاي دو گروه مداخله و شاهد تفاوت معناداري وجود داشت (
0.05<p).
نتيجه گيري: بر اساس مطالعه حاضر، آموزش مبتني بر سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيش گيري کننده از سندرم پيش از قاعدگي موثر بوده و مي توان از اين مدل براي پيش گيري و کاهش علائم سندرم پيش ازقاعدگي استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

خلیلی پوردارستانی، م.، و کمیلی، ع.، و جلیلی، ز. (1396). تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از سندرم پیش از قاعدگی در دختران پیش دانشگاهی شهر تهران. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 5(3 ), 251-259. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350461Vancouver : کپی

خلیلی پوردارستانی مانیا، کمیلی علی، جلیلی زهرا. تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از سندرم پیش از قاعدگی در دختران پیش دانشگاهی شهر تهران. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1396 [cited 2021April21];5(3 ):251-259. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350461IEEE : کپی

خلیلی پوردارستانی، م.، کمیلی، ع.، جلیلی، ز.، 1396. تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از سندرم پیش از قاعدگی در دختران پیش دانشگاهی شهر تهران. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 5(3 ), pp.251-259. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350461. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 146 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی