برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  7 , شماره  25 ; از صفحه 39 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل تعديلگري مدل پنج عاملي شخصيت بر تاثيرگذاري کسب اطلاعات مالي بر رفتار سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه گیلان، ایران
 
چکیده: 

مبحث رفتار سرمايه گذاران در ادبيات مالي جايگاه ويژه اي دارد چرا که سرمايه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار ممکن است رفتارهاي مختلفي را از خود بروز دهند که اين رفتارها تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله اطلاعات مالي مي باشد. در اين راستا هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير کسب اطلاعات مالي بر رفتار سرمايه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي باشد و با توجه به اينکه شخصيت سرمايه گذاران در بورس نقش مهمي در نوع رفتار سرمايه گذاران دارد، نقش تعديلگري ويژگي هاي شخصيتي سرمايه گذاران نيز در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي بوده که با بکارگيري ابزار پرسشنامه و روش پيمايشي، داده هاي مورد نياز جمع آوري شده است. جامعه آماري مورد مطالعه پژوهش، کليه سرمايه گذاراني هستند که در بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال 1395 سرمايه گذاري کرده اند. براي جمع آوري داده، تعداد 384 پرسشنامه به طور تصادفي در ميان سرمايه گذاران توزيع شده است. به منظور تجزيه وتحليل داده ها از نرم افزار SPSS و smart pls2 استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان داد که کسب اطلاعات مالي بر رفتار سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معنادار دارد و از بين ابعاد ويژگي هاي شخصيتي (گشودگي نسبت به پذيرش تجربه، برون گرايي، وظيفه شناسي، روان رنجوري و سازگاري) برون گرايي و سازگاري در اين رابطه نقش تعديلگر را دارند و تاثير متغيرهاي گشودگي نسبت به پذيرش تجربه، وظيفه شناسي و روان رنجوري بر اين رابطه معنادار شناخته نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

هیجرودی، ف.، و دوستار، م.، و مرادی، م. (1397). تحلیل تعدیلگری مدل پنج عاملی شخصیت بر تاثیرگذاری کسب اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری, 7(25 ), 39-59. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350221Vancouver : کپی

هیجرودی فاطمه، دوستار محمد، مرادی محمود. تحلیل تعدیلگری مدل پنج عاملی شخصیت بر تاثیرگذاری کسب اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری. 1397 [cited 2021April19];7(25 ):39-59. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350221IEEE : کپی

هیجرودی، ف.، دوستار، م.، مرادی، م.، 1397. تحلیل تعدیلگری مدل پنج عاملی شخصیت بر تاثیرگذاری کسب اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری, [online] 7(25 ), pp.39-59. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=350221. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی