برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  14 , شماره  55 ; از صفحه 1 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين شاخص هاي ارزيابي عملکرد مالي وقابليت هاي سيستم حسابداري جهت ايفاي مسووليت پاسخگويي مالي در شهرداري تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تعيين شاخص هاي ارزيابي عملکردمالي، بررسي کفايت وقابليت شاخص هاي موجود و همچنين ارزيابي قابليت هاي سيستم حسابداري جهت تحقق مسووليت پاسخگويي مالي شهرداري تهران مي باشد. به منظور دستيابي به اهداف پژوهش، ابتدا مباني نظري وپيشينه پژوهش هاي مربوط به ارزيابي عملکرد شهرداري هاي کشورهاي توسعه يافته وقوانين ومقررات مربوطه مطالعه وشاخص هاي اين نوع ارزيابي تعيين و از طريق بکارگيري روش دلفي فازي ونظرخواهي از خبرگان مورد اجماع قرار گرفت. پس ازآن، به منظور تعيين بارعاملي شاخص هاي هريک از مولفه ها از آزمون "تحليل عاملي تاييدي" استفاده گرديد، تا مشخص شود که هر يک از شاخص هاي مربوط به هر مولفه چه نقشي درارزيابي عملکرد مالي شهرداري تهران ايفا مي کند.افزون بر اين، کفايت وقابليت شاخص هاي ارزيابي عملکرد موجود در شهرداري تهران به منظور تحقق مسووليت پاسخگويي مالي، از طريق مقايسه شاخص هاي ارزيابي عملکرد موجود با شاخص هاي مورد اجماع ارزيابي گرديد. در نهايت، قابليت هاي سيستم حسابداري مورد عمل شهرداري براي تامين اطلاعات مورد نياز نيز مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که از50شاخص ارزيابي عملکرد مالي مستخرجه ازمباني نظر وپژوهش هاي انجام شده، تعداد 41 شاخص اجماع عمومي گروه دلفي راکسب نموداما با انجام تحليل عاملي تاييدي مشخص گرديد تنها 26 شاخص از اهميت کافي برخوردار بود.از سوي ديگر، نتايج تحقيق نشان داد، شاخص هاي ارزيابي عملکرد مالي موجود درشهرداري تهران، تقريبا بانيمي از شاخص هاي مورد اجماع اعضاي خبرگان شرکت کننده درگروه تحقيق دلفي منطبق است، اين درحالي است که، سيستم حسابداري مورد عمل شهرداري، بخش در خور ملاحظه از اطلاعات واقعي ومورد نياز سيستم ارزيابي عملکرد مالي اين نهاد را تامين مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 209
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی