برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 193 تا صفحه 200 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بلندمدت بين توسعه اقتصادي و سوانح جاده اي در کشور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سوانح جاده اي و تلفات ناشي از آن يکي از چالش هاي جوامع بشري است که هزينه هاي اقتصادي زيادي را بر اقتصاد برخي کشورها تحميل نموده است. هدف اين مقاله بررسي رابطه بلندمدت بين توسعه اقتصادي و سوانح جاده اي کشور طي سال هاي 94-1369 مي باشد.
روش بررسي: براي مدل سازي تعيين رابطه بلندمدت بين توسعه اقتصادي و سوانح جاده اي کشور از الگوي خود رگرسيون برداري و نرم افزارهاي ميکروفيت و اي ويوز استفاده شده است. جهت بررسي پايايي و هم انباشتگي متغيرها، مرتبه جمعي بودن متغيرهاي الگو تعيين گرديده و سپس تعداد وقفه هاي بهينه مدل، مشخص مي شوند. در گام بعدي تعداد بردارهاي هم انباشتگي الگو، تعيين شده و سپس الگوي مطلوب مشخص مي گردد. جهت بررسي ميزان توضيح دهندگي تغييرات متغير تعداد سوانح جاده اي بر توسعه اقتصادي کشور، روش تجزيه واريانس خطاي پيش بيني استفاده شده است.
يافته ها: مثبت بودن ضريب لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه (29.10) در برآورد مدل حاکي از اين است که رشد اقتصادي (افزايش درآمد سرانه) با ميزان تصادفات بيشتري در بخش جاده همراه بوده است و نيز با توجه به ضريب منفي متغير مجذور لگاريتم توليد ناخالص داخلي سرانه، حکايت از آن دارد که در مراحل بعدي رشد اقتصادي ميزان تصادفات جاده اي کاهش مي يابد. همچنين نتايج نشان مي دهد که بين متغير ضريب جيني که نشان دهنده نابرابري توزيع درآمد در کشور مي باشد و تصادفات جاده اي يک رابطه ي مثبت (0.66) و معنا دارا وجود دارد. با توجه به ضريب مثبت طول جاده هاي کشور (0.53)، مي توان دريافت که اين متغير با ميزان تلفات جاده اي رابطه ي مثبت دارد. همچنين از نتايج برآورد مدل چنين استنباط مي شود که بين جمعيت (POP) و ميزان تصادفات جاده اي رابطه ي مستقيم (4.21) برقرار است و بيانگر اين است که همراه با رشد جمعيت شمار تصادفات جاده اي افزايش پيداکرده است.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده از يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که فرضيه کوزنتس براي ايران تاييد مي گردد. اين بدان معناست که در مراحل اوليه رشد اقتصادي، نرخ سوانح جاده اي افزايش پيدا مي کند و درنهايت به سبب پيشرفت هاي تکنيکي، افزايش ميزان سرمايه گذاري در بخش هاي مرتبط و آموزش هاي مناسب، اين نرخ در سطوح بالاي درآمد سرانه کاهش پيدا مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بازداراردبیلی، پ.، و پژمان زاد، پ. (1396). بررسی رابطه بلندمدت بین توسعه اقتصادی و سوانح جاده ای در کشور. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(4 ), 193-200. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349927Vancouver : کپی

بازداراردبیلی پریسا، پژمان زاد پیمان. بررسی رابطه بلندمدت بین توسعه اقتصادی و سوانح جاده ای در کشور. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 1396 [cited 2021October22];5(4 ):193-200. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349927IEEE : کپی

بازداراردبیلی، پ.، پژمان زاد، پ.، 1396. بررسی رابطه بلندمدت بین توسعه اقتصادی و سوانح جاده ای در کشور. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [online] 5(4 ), pp.193-200. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349927. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی