برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 3 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه تصوير بدني و نمايه توده بدني با بهداشت رواني در چارچوب تحول

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، کرج، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به اهميت ويژه تحول جسماني و ارتباط آن با تحول روان شناختي در دوران نوجواني، هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه تصوير بدني و نمايه توده بدني با بهداشت رواني در چارچوب تحول در دختران بود.
روش: طرح پژوهش حاضر تحليلي مقطعي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري شامل تمامي دانش آموزان دختر 16-11 ساله شهر تهران بود که در سال تحصيلي 94-1393 در مقطع پنجم ابتدايي، هشتم و دهم دبيرستان مشغول به تحصيل بودند. دانش آموزان کلاس پنجم به عنوان اوايل نوجواني، دانش آموزان کلاس هشتم به عنوان ميانه و دانش آموزان کلاس دهم به عنوان انتهاي نوجواني در نظر گرفته شده اند. نمونه اي به حجم 384 نفر با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب و به پرسشنامه هاي نگراني درباره تصوير بدني (ليتنتون و همکاران، 2005)، نمايه توده بدني (ليتلتون، آکسوم و پوري، 2005)، و سلامت عمومي کلبرگ و هيلير (1979) پاسخ دادند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي ضريب همبستگي و رگرسيون چندمتغيره استفاده شد.
يافته ها: نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که متغير تصوير بدني قوي ترين پيش بيني کننده است که به تنهايي 21 درصد از واريانس سلامت عمومي را تبيين مي کند. همچنين نتايج تحليل داده ها نشان داد بين متغيرهاي تصوير بدني و نمايه توده بدني با بهداشت رواني در دختران در دوره هاي مختلف تحول تفاوت معناداري وجود دارد (
p<0.01).
نتيجه گيري: باتوجه به نتايج پژوهش حاضر مي توان گفت که بين تصوير بدني و نمايه توده بدني با بهداشت رواني در دختران نوجوان رابطه وجود دارد و در سطح مقايسه تحولي، انجام مداخله براي بهبود تصوير بدني مي تواند در کانون توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی