برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 44 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

اختلالات عضلاني اسکلتي و ارتباط آن با فرسودگي شغلي در پرستاران: يک مطالعه توصيفي تحليلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: پرستاران به دليل وضعيت کار و فشارهاي رواني که در محيط کار متمحل مي شوند، در معرض ريسک ابتلا به اختلالات عضلاني اسکلتي بوده و اين عوامل مي تواند در بروز فرسودگي شغلي اين افراد موثر باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي اختلالات عضلاني اسکلتي و ارتباط آن با فرسودگي شغلي در پرستاران انجام شد.روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصيفي تحليلي بود که بر روي 400 نفر از پرستاران شاغل در کليه بيمارستان هاي آموزشي سطح شهر ساري در 3 ماهه آخر سال 1394، به روش تصادفي طبقه بندي شده انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه اختلالات عضلاني اسکلتي نورديک و فرسودگي شغلي ماسلاچ بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي کاي دو، تي تست و ضريب همبستگي پيرسون به وسيله نرم افزار SPSS.18 صورت گرفت.يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که اختلالات عضلاني اسکلتي در ناحيه کمر (55.8%) شايع ترين اختلالات در بين پرستاران بود. همچنين بيشترين ميزان فرسودگي شغلي مربوط به خرده مقياس فقدان موفقيت فردي با ميانگين و انحراف معيار 31.41±7.39 بود. بين بروز اختلالات عضلاني اسکلتي با خرده مقاس فقدان موفقيت از فرسودگي شغلي ارتباط آماري معني داري مشاهده شد (p=0.001). همچنين بين اختلالات عضلاني اسکلتي با سن، جنس، سابقه کاري و شاخص توده بدني و نيز بين سن و سابقه کاري با فرسودگي شغلي ارتباط آماري معني داري وجود داشت (P<0.05).نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه شرايط جسمي و کيفيت محيط کاري نامناسب پرستاران در ابتلا آنان به دردهاي مزمن عضلاني اسکلتي موثر است. بنابراين، هرگونه مداخله جهت پيشگيري از اختلالات عضلاني اسکلتي و کاهش فرسودگي شغلي مي بايست به ترتيب بر کاهش نيازهاي فيزيکي، فشارهاي روانشناختي و حمايت سرپرستي متمرکز شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نصیری، د.، و جوادی کهریز، ا.، و خلعتبری، ع. (1395). اختلالات عضلانی اسکلتی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در پرستاران: یک مطالعه توصیفی تحلیلی. پژوهش توانبخشی در پرستاری, 3(2 ), 44-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349621Vancouver : کپی

نصیری داوود، جوادی کهریز اسماعیل، خلعتبری علیرضا. اختلالات عضلانی اسکلتی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در پرستاران: یک مطالعه توصیفی تحلیلی. پژوهش توانبخشی در پرستاری. 1395 [cited 2021December09];3(2 ):44-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349621IEEE : کپی

نصیری، د.، جوادی کهریز، ا.، خلعتبری، ع.، 1395. اختلالات عضلانی اسکلتی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در پرستاران: یک مطالعه توصیفی تحلیلی. پژوهش توانبخشی در پرستاری, [online] 3(2 ), pp.44-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349621. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی