برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 32 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش خودمراقبتي بر کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به ديابت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: ديابت يک بيماري ناتوان?کننده در سالمندان محسوب مي شود که بر کيفيت زندگي آن ها تاثيرگذار است. خودمراقبتي بواسطه آموزش کليد کنترل ديابت است. هدف از اين تحقيق بررسي تاثير آموزش خودمراقبتي بر کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به ديابت بود.روش کار: نوع مطالعه يک مطالعه نيمه تجربي از نوع قبل و بعد با گروه شاهد بود. جامعه پژوهش را کليه سالمندان مبتلا به ديابت نوع دو که به مرکز ديابت الزهراي اصفهان مراجعه مي کردند تشکيل مي دادند. در اين مطالعه از روش سرشماري استفاده و 64 نمونه واجد شرايط انتخاب گرديدند که سپس با استفاده از نمونه گيري تصادفي ساده به طور مساوي در دو گروه شاهد و مداخله قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه کيفيت زندگي سلامت سالمندان، آزمايش هموگلوبين گليکوزيله خون قبل و بعد از مداخله بود. برنامه مداخله در قالب شش جلسه آموزشي و برنامه خود مراقبتي طراحي و اجرا گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS و آزمون هاي من- ويتني، مجذور خي، آزمون تي مستقل و تي زوجي و آزمون آناليز کواريانس انجام پذيرفت.يافته ها: نتايج نشان داد که در گروه مداخله ميانگين نمره کيفيت زندگي سلامت سالمندان مبتلا به ديابت بعد از انجام مداخله تفاوت معناداري با زمان قبل از آن داشته است (P<0.001) ولي در گروه شاهد اين تفاوت معنادار نبود. بعد از مداخله ميانگين نمره HbA1c در گروه مداخله به طور معناداري کمتر از گروه شاهد شده بود (P<0.001).نتيجه گيري: پژوهش حاضر نشان داد که برنامه آموزشي خودمراقبتي موجب بهبود و ارتقاء کيفيت زندگي سالمندان مبتلا به ديابت مي شود. بنابراين مي توان با اجراي برنامه هاي آموزش خود مراقبتي با استفاده از الگوهاي نوين آموزشي کيفيت زندگي اين گروه از سالمندان و سال هاي عمر فعال آنان را افزايش داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهدی، ح.، و سیدباقرمداح، س.، و محمدی، ف. (1395). بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت. پژوهش توانبخشی در پرستاری, 2(4 ), 32-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349527Vancouver : کپی

مهدی حجت اله، سیدباقرمداح سادات، محمدی فرحناز. بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت. پژوهش توانبخشی در پرستاری. 1395 [cited 2022January28];2(4 ):32-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349527IEEE : کپی

مهدی، ح.، سیدباقرمداح، س.، محمدی، ف.، 1395. بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به دیابت. پژوهش توانبخشی در پرستاری, [online] 2(4 ), pp.32-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349527. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 241 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی