برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  7 , شماره  2 ; از صفحه 131 تا صفحه 142 .
 
عنوان مقاله: 

رتبه بندي مشاغل در کارگاه?هاي بلندمرتبه سازي ازنظر فرهنگ ايمني با استفاده از مدل FTOPSIS-FAHP

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ايمني در کارگاه هاي ساختماني نه تنها نيازمند اجراي قوانين و دستورالعمل هاي اجرايي است، بلکه نيازمند وجود فرهنگ ايمني در کليه افراد شاغل در کارگاه ها مي باشد. فرهنگ ايمني عاملي است که به موجب آن تمامي کارکنان، متعهد مي شوند تا سهم مثبتي در ايمني خود و همکارانشان داشته باشند. ازاين رو هدف از اين مطالعه، شناسايي عوامل فرهنگ ايمني و رتبه بندي مشاغل در کارگاه ها ازنظر فرهنگ ايمني به منظور فراهم آوردن زمينه بهبود وضعيت ايمني و ارتقاي فرهنگ ايمني در پروژه هاي بلندمرتبه سازي است.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، ابتدا معيارهاي فرهنگ ايمني در پروژه هاي ساختماني از طريق مطالعه ادبيات موضوع شناسايي شد. سپس 8 معيار فرهنگ ايمني با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي وزن دهي و درنهايت با استفاده از روش تاپسيس فازي، ده شغل مختلف کارگاه هاي بلندمرتبه سازي ازنقطه نظر فرهنگ ايمني، رتبه بندي گرديدند.
يافته ها: نتايج رتبه بندي معيارها نشان داد که مهم ترين معيارها، نگرش ايمني، نظارت بر ايمني، سياست سازمان و آموزش ايمني مي باشند. هم چنين در پروژه هاي بلندمرتبه سازي، مشاغل سرپرست کارگاه و ناظر، بالاترين فرهنگ ايمني را به خود اختصاص داده و کارگران ساده از اين نظر در پايين ترين سطح قرار دارند.
نتيجه گيري: در اين مطالعه، پس از ارزيابي فرهنگ ايمني مشاغل مختلف ساختماني با روش ترکيبي
FTOPSIS-FAHP، نتايج با تحقيقات قبلي مقايسه شد و مشخص گرديد که يافته ها با نتايج پژوهش هاي پيشين هم خواني قابل قبولي دارد. از سوي ديگر پايين بودن فرهنگ ايمني کارگران ساده ساختماني در بين مشاغل، نشان گر ضعف در آموزش و نگرش ايمني است. لذا به منظور ايجاد يک فرهنگ ايمني مثبت در کارگران، بايد روي عواملي ازجمله نظارت بيش تر و آموزش ايمني سرمايه گذاري نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی