برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 15 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ارگونوميکي احتمال ابتلا به اختلالات عضلاني اسکلتي به روش ارزيابي سريع مواجهه در پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: پرستاران به دليل وضعيت کار و پوسچرهاي ارگونوميکي نامناسب، در معرض ريسک ابتلا به اختلالات عضلاني اسکلتي بيشتري نسبت به ساير شغل ها قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي ارگونوميکي احتمال ابتلا به اختلالات عضلاني اسکلتي به روش ارزيابي سريع مواجهه در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي شهر ساري انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصيفي تحليلي بود که بر روي 400 نفر از پرستاران شاغل در کليه بيمارستان هاي آموزشي سطح شهر ساري، به روش تصادفي طبقه بندي شده انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسش نامه اختلالات عضلاني اسکلتي نورديک و روش ارزيابي سريع مواجهه
(QEC) بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي کاي دو، تي تست و ضريب همبستگي پيرسون به وسيله نرم افزار SPSS.18 صورت گرفت.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که اختلالات عضلاني اسکلتي در ناحيه کمر (
%55.8) شايع ترين اختلالات در بين پرستاران بود. نتايج ارزيابي به روش QEC نشان داد، 84.8 درصد از افراد مورد مطالعه در معرض سطح ريسک بالا و بسيار بالا قرار داشتند. بين سطح ريسک مواجهه کل بدن و شيوع اختلالات عضلاني اسکلتي ارتباط آماري معني داري (P=0.001)مشاهده شد. همچنين بين سن، جنس، سابقه کاري و شاخص توده بدني با اختلالات عضلاني اسکلتي ارتباط معنادار آماري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد شيوع اختلالات عضلاني اسکلتي در پرستاران به نسبت بالاست که مهمترين علت آن پوسچر نامناسب بدن در حين فعاليت هاي کاري بود. بنابراين هرگونه مداخله جهت پيشگيري از اين اختلالات مي بايست بر اصلاح وضعيت بدن در حين کار و انجام مداخلات ارگونوميکي به منظور کاهش سطح ريسک در واحدهاي با ريسک بالاي مورد مطالعه، متمرکز شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی