برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 39 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

اثر حرکت درماني در آب بر تعادل و انعطاف پذيري عضلات همسترينگ در زنان مبتلا به کمردرد مزمن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه توانبخشی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: کمردرد اولين علت ناتواني در افراد زير 45 سال مي باشد. در مقايسه با افراد سالم، اين افراد در کنترل پاسچر خود بي ثباتي دارند و کوتاهي همسترينگ نيز باعث ايجاد کمردرد مي شود. هدف از اين پژوهش بررسي تاثير حرکت درماني در آب بر کنترل پاسچر و انعطاف پذيري عضلات همسترينگ در زنان مبتلا به کمردرد مزمن بوده است.
روش کار: پژوهش حاضر نيمه تجربي بود که آزمودني هاي اين پژوهش از ميان زنان 20 تا 40 ساله مراجعه کننده به کلينيک هاي فيزيوتراپي شهر همدان انتخاب شدند. براي ارزيابي کنترل پاسچر از آزمون تعادلي Y استفاده شد و جهت اندازه گيري طول عضلات همسترينگ از تست AKE استفاده شد. گروه تجربي تمرينات درماني در آب را به مدت 6 هفته و 3 جلسه در هفته انجام دادند. براي مقايسه ميانگين ها از آزمون هاي t همبسته و t مستقل در سطح معني داري 0.05 استفاده شد، براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد.
يافته ها: نتايج آزمون
t وابسته نشان داد که کنترل پاسچر و همچنين انعطاف پذيري عضلات همسترينگ پاي چپ و راست در گروه تجربي بهبود معني داري داشته است ولي در گروه کنترل بهبودي معني داري حاصل نشد و در آزمون t مستقل تفاوت معني داري بين ميزان تغيير اين دو متغير مشاهده شد.
نتيجه گيري: برنامه آب درماني استفاده شده در اين پژوهش احتمالا مي تواند موجب بهبود کنترل پاسچر و همچنين افزايش انعطاف پذيري عضلات همسترينگ که يکي از فاکتورهاي مهم در کمردرد است شود. با توجه نتايج اين پژوهش، مي توان از اين برنامه تمريني در توانبخشي افراد مبتلا به کمردرد به منظور بهبود کنترل پاسچر و افزايش انعطاف پذيري عضلات همسترينگ استفاده نمود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یلفانی، ع.، و غلامی بروجنی، ب.، و احمدنژاد، ل.، و اسمی، ش. (1396). اثر حرکت درمانی در آب بر تعادل و انعطاف پذیری عضلات همسترینگ در زنان مبتلا به کمردرد مزمن. پژوهش توانبخشی در پرستاری, 3(3 ), 39-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349422Vancouver : کپی

یلفانی علی، غلامی بروجنی بهنام، احمدنژاد لیلا، اسمی شیرین. اثر حرکت درمانی در آب بر تعادل و انعطاف پذیری عضلات همسترینگ در زنان مبتلا به کمردرد مزمن. پژوهش توانبخشی در پرستاری. 1396 [cited 2021September22];3(3 ):39-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349422IEEE : کپی

یلفانی، ع.، غلامی بروجنی، ب.، احمدنژاد، ل.، اسمی، ش.، 1396. اثر حرکت درمانی در آب بر تعادل و انعطاف پذیری عضلات همسترینگ در زنان مبتلا به کمردرد مزمن. پژوهش توانبخشی در پرستاری, [online] 3(3 ), pp.39-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349422. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 228 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی