برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 171 تا صفحه 180 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني افسردگي بر اساس رضايت، تعارضات و بي ثباتي زناشويي در زنان متاهل شهر اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: کيفيت زندگي زناشويي مي تواند بر ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي، از جمله بر سلامت جسمي و رواني زوج ها تاثير بگذارد. هدف اين مطالعه، پيش بيني افسردگي بر اساس رضايت زناشويي، تعارضات زناشويي و بي ثباتي زناشويي در زنان متاهل شهر اهواز بود.
روش و مواد: اين مطالعه توصيفي از نوع همبستگي، با مشارکت 240 نفر از زنان متاهل شهر اهواز در سال 1395 و با روش نمونه گيري در دسترس انجام شد. ابزار گردآوري داده ها شامل چهار پرسشنامه فرم کوتاه افسردگي
Beck، رضايت زناشويي Enrich، تعارضات زناشويي ثنائي و پرسشنامه بي ثباتي زناشويي Edwards بود. داده ها در نرم افزار SPSS-20 با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام تحليل شد.
يافته ها: ميانگين (انحراف معيار) سن شرکت کنندگان (9.2) 38 سال بود. اکثر شرکت کنندگان با فراواني 90 (37.5%) نفر داراي مدرک کارشناسي بودند. ميانگين (انحراف معيار) نمره رضايت زناشويي (8.4) 28.2، تعارضات زناشويي (31.7) 84.3، بي ثباتي زناشويي (8.4) 20.5 و افسردگي (6.1) 5.1 بدست آمد. کاهش رضايت زناشويي، افزايش تعارضات زناشويي و بي ثباتي زناشويي با افزايش احتمال ابتلا به افسردگي ارتباط داشت (
p<0.01).
نتيجه گيري: مطالعه نشان داد هرچقدر رضايت زناشويي بين زوجين بيشتر باشد احتمال ابتلاي آنها به افسردگي کمتر است. بي ثباتي زناشويي، رضايت زناشويي و تعارضات زناشويي متغيرهاي پيش بيني کننده افسردگي در زنان متاهل مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی