نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1397 , دوره  17 , شماره  5 ; از صفحه 485 تا صفحه 492 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين شاخص توانايي انجام کار و ويژگي هاي فردي کارکنان شرکت سيمان زابل در سال 1396: يک گزارش کوتاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يکي از اولويت هاي مهم بهداشت حرفه اي در صنعت، تناسب شغل فرد با توانايي ها و نيازهاي وي مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط شاخص توانايي انجام کار با ويژگي هاي فردي کارکنان شرکت سيمان زابل صورت گرفت. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي، تعداد 128 نفر از کارکنان شرکت سيمان زابل به روش سرشماري در سال 1396 مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها توسط پرسش نامه اطلاعات دموگرافيک و شاخص توانايي انجام کار جمع آوري و با استفاده از آزمون هم بستگي Spearman، آناليز واريانس يک طرفه و آزمون ناپارامتري Kruskal-Wallis تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: در اين مطالعه، ميانگين و انحراف معيار شاخص توانايي کار 41.69±7.58 بود. نتايج ارتباط معني دار و مستقيمي را بين سن (p=0.003) و سابقه کار (p=0.023) با شاخص توانايي کار نشان داد. نتيجه گيري: در اين مطالعه امتياز شاخص توانايي کار در د قابل قبولي قرار داشت. به نظر مي رسد از اين شاخص بتوان به عنوان مکمل معاينات بدو استخدام و دوره اي کارگران جهت تعيين توانايي آن ها استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اکبری، ف.، و فضلی، ب.، و جعفری، ح.، و الماسی، ز. (1397). بررسی ارتباط بین شاخص توانایی انجام کار و ویژگی های فردی کارکنان شرکت سیمان زابل در سال 1396: یک گزارش کوتاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 17(5 ), 485-492. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349105Vancouver : کپی

اکبری فرزانه، فضلی بابک، جعفری حسین، الماسی زینب. بررسی ارتباط بین شاخص توانایی انجام کار و ویژگی های فردی کارکنان شرکت سیمان زابل در سال 1396: یک گزارش کوتاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1397 [cited 2022May17];17(5 ):485-492. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349105IEEE : کپی

اکبری، ف.، فضلی، ب.، جعفری، ح.، الماسی، ز.، 1397. بررسی ارتباط بین شاخص توانایی انجام کار و ویژگی های فردی کارکنان شرکت سیمان زابل در سال 1396: یک گزارش کوتاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, [online] 17(5 ), pp.485-492. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349105. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی