نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش راهبردهاي مقابله با استرس، هدفمندي در زندگي و کيفيت زندگي در تبيين سازگاري زناشويي بازنشستگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: در دوره بازنشستگي افراد به دليل پشت سر گزاردن يکي از گذاره هاي زندگي و صرف زمان بيشتر در خانه و مواجه با منابع استرس جديد، دچار تعارضات و مشکلات زناشويي مي شوند. بنابراين، پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش راهبردهاي مقابله اي، هدفمندي در زندگي و کيفيت زندگي در پيش بيني ميزان تعارض زناشويي در بازنشستگان انجام شد.روش کار: روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود و جامعه آماري پژوهش شامل کليه بازنشستگان شهرستان نهاوند در سال 1395 بود که تعداد 200 نفر از آنها به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل مقياس راهبردهاي مقابله با استرس، پرسشنامه معنا در زندگي (MLQ)، پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني فرم 26 سوالي (WHOQOL-26) و پرسشنامه وضعيت زناشويي گلومبوک- راست (گريمس) بود. داده هاي حاصل با استفاده از روش همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه همزمان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: نتايج نشان داد که بين راهبرد مساله مدار با تعارضات زناشويي همبستگي منفي وجود دارد (-0.52)، بين راهبرد هيجان مدار با تعارضات زناشويي رابطه مثبت معناداري مشاهده شد (0.20) و همچنين راهبرد اجتنابي رابطه منفي معناداري با تعارضات زناشويي نشان داد (-0.19). معناي زندگي نيز با تعارضات زناشويي رابطه منفي متوسط معناداري دارد (-0.37). کيفيت زندگي نيز با تعارضات زناشويي رابطه منفي معناداري دارد (-0.46). همچنين نتيجه تحليل رگرسيون چندگانه همزمان نشان داد که راهبردهاي مقابله اي، معناي زندگي و کيفيت زندگي با ضريب همبستگي چندگانه 0.56 توانستند به طور معنادار 31 درصد از واريانس تعارضات زناشويي را پيش بيني نمايند.نتيجه گيري: بر اساس نتايج پژوهش مي توان گفت راهبردهاي مقابله اي موثر، معناداري در زندگي و کيفيت زندگي خوب پيش بيني کننده هاي سازگاري زناشويي در بازنشستگان محسوب مي شوند و توجه به اين مسائل جهت کنار آمدن با مشکلات زناشويي براي کارکنان سازمان هاي دولتي و غيردولتي که در آستانه بازنشستگي هستند، ضروري به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صدر، م.، و اعظمی، ی.، و معتمدی، ع.، و سیاه کمری، ر.، و مام شریفی، پ. (1397). بررسی نقش راهبردهای مقابله با استرس, هدفمندی در زندگی و کیفیت زندگی در تبیین سازگاری زناشویی بازنشستگان. روان پرستاری, 6(2 ), 12-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=348755Vancouver : کپی

صدر محمدمهراد، اعظمی یوسف، معتمدی عبداله، سیاه کمری راهله، مام شریفی پیمان. بررسی نقش راهبردهای مقابله با استرس, هدفمندی در زندگی و کیفیت زندگی در تبیین سازگاری زناشویی بازنشستگان. روان پرستاری. 1397 [cited 2022May24];6(2 ):12-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=348755IEEE : کپی

صدر، م.، اعظمی، ی.، معتمدی، ع.، سیاه کمری، ر.، مام شریفی، پ.، 1397. بررسی نقش راهبردهای مقابله با استرس, هدفمندی در زندگی و کیفیت زندگی در تبیین سازگاری زناشویی بازنشستگان. روان پرستاری, [online] 6(2 ), pp.12-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=348755. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 243 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی