برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تابش ليزر خوني به روش ترانس کوتانئوس بر تغييرات هموديناميک بعد از عمل سزارين الکتيو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دپارتمان بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مرکز تحقیقات درد، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه ليزر داخل عروقي به طور گسترده در مامايي و ژنيکولوژي به منظور تحريک تبادل گردش خون جفتي - رحمي وهمچنين پيشگيري و درمان التهاب دستگاه تناسلي داخلي استفاده مي شود. (1) از طرفي حفظ ثبات باليني مادران حين و پس از سزارين مي تواند موجب بازگشت زودتر آنان به فعاليت هاي معمول شده و تقويت وابستگي مادر و نوزاد را به دنبال داشته باشد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير ليزر کم توان داخل عروقي به روش ترانس کوتانئوس بر تغييرات هموديناميک پس از عمل سزارين الکتيو انجام شد.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني دوسويه کور بر روي 70 خانم باردار گراويد 1 يا 2 در محدوده سني 18 تا 40 سال با کلاس 1 و 2
ASA انجام شد. بيماران به طور تصادفي به دو گروه ليزر و کنترل تقسيم شدند و روش بيهوشي در هر دو گروه يکسان بود. پس از خاتمه عمل 35 نفر تحت تابش ليزر کم توان RED با دوز 650 نانومتر به روش ترانس کوتانئوس به مدت ده دقيقه بر وريد کوبيتال قرار گرفتند و 35 نفر نيز تحت تابش ليزر خاموش قرار گرفتند. فشار خون، نبض و اشباع اکسيژن شرياني بيماران در مرحله قبل از تابش ليزر و سپس هر پانزده دقيقه يک بار به مدت يک ساعت و تا زمان بازگشت از بي حسي در طول مراقبت در ريکاوري ثبت شد و نهايتا ابتدا تغييرات هموديناميک هر دو گروه با هم مقايسه و سپس اين تغييرات در گروه ليزر قبل و بعد از ليزردرماني نيز با هم مقايسه شدند.
يافته ها: از نظر ميانگين سن، وزن و قد و همچنين طول زمان عمل بين دوگروه تفاوت معناداري مشاهده نشد. (
p>0.05). بر اساس نتايج به دست آمده ميانگين فشار خون شرياني در گروه ليزر (105±17.8 ميلي متر جيوه) و در گروه کنترل (102.1±22.4 ميلي متر جيوه) بود. لذا در مجموع از نظر آماري اختلاف معني داري بين دو گروه مشاهده نگرديد. (p>0.05)
از نظر ضربان قلب نيز تعداد ضربان بر دقيقه در گروه ليزر (86.6±20.8) در گروه کنترل (86.6±16) بود و از نظر آماري اختلاف معني داري بين دو گروه مشاهده نگرديد. (p>0.05)
درصد اشباع اکسيژن شرياني در گروه ليزر (
98±1.3) و در گروه کنترل (97±2) بود و از نظر آماري اختلاف معني داري بين دو گروه مشاهده نگرديد. (p>0.05)
تغييرات ميانگين فشار خون شرياني، ضربان قلب و درصد اشباع اکسيژن شرياني در گروه ليزر قبل و بعد از مداخله اندازه گيري شد و هيچ تغيير معناداري در پارامترهاي مورد ارزيابي قبل و بعد از ليزرتابي مشاهده نشد. (
p>0.05)
نتيجه گيري: تابش ليزر کم توان به روش ساب کوتانئوس موجب تغييرات قابل توجهي بر وضعيت هموديناميک بيماران اعم از فشار خون، ضربان قلب و درصد اشباع اکسيژن شرياني نمي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نسیون پور، ش.، و آخوندزاده، ر.، و سلطان زاده، م.، و مکملی، س.، و یاوری، م. (1394). تاثیر تابش لیزر خونی به روش ترانس کوتانئوس بر تغییرات همودینامیک بعد از عمل سزارین الکتیو. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران, 37(4 (پیاپی 92) ), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=348739Vancouver : کپی

نسیون پور شعله، آخوندزاده رضا، سلطان زاده منصور، مکملی سهیلا، یاوری محمدرضا. تاثیر تابش لیزر خونی به روش ترانس کوتانئوس بر تغییرات همودینامیک بعد از عمل سزارین الکتیو. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران. 1394 [cited 2021July29];37(4 (پیاپی 92) ):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=348739IEEE : کپی

نسیون پور، ش.، آخوندزاده، ر.، سلطان زاده، م.، مکملی، س.، یاوری، م.، 1394. تاثیر تابش لیزر خونی به روش ترانس کوتانئوس بر تغییرات همودینامیک بعد از عمل سزارین الکتیو. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران, [online] 37(4 (پیاپی 92) ), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=348739. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی