نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 14 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير هوش هيجاني بر رضايت شغلي با توجه به نقش ميانجي فرسودگي شغلي، تلاش هيجاني، ناهماهنگي هيجاني، مسخ شخصيت و نقصان موفقيت فردي در کارکنان دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي گيلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: رضايت شغلي احساسي است که موجب بهبود بهره وري، افزايش انگيزه و توان مندي کارکنان مي شود. لذا شناخت عوامل موثر بر آن و توجه به هوش هيجاني مي تواند زمينه افزايش رضايت شغلي را فراهم نمايد. هدف اين تحقيق بررسي تاثير هوش هيجاني بر رضايت شغلي کارکنان دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي گيلان با توجه به نقش ميانجي فرسودگي شغلي، تلاش هيجاني، ناهماهنگي هيجاني، مسخ شخصيت و نقصان موفقيت فردي است. روش کار: اين پژوهش به صورت توصيفي و مقطعي انجام گرفته است. جامعه تحقيق حاضر کارکنان دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي گيلان بوده که تعداد آن ها 413 نفر مي باشد و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر تعيين شد. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه استاندارد و براي سنجش روايي از روايي محتوا و براي پايايي از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد و ازشاخص هاي آمار توصيفي و مدل سازي معادلات ساختاري براي تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار ليزرل بهره برداري شد. يافته ها: نتايج نشان مي دهد که هوش هيجاني بر ناهماهنگي هيجاني، فرسودگي هيجاني، تلاش هيجاني، رضايت شغلي، نقصان موفقيت فردي، مسخ شخصيت و ناهماهنگي هيجاني بر فرسودگي هيجاني، نقصان موفقيت فردي، رضايت شغلي، مسخ شخصيت و تلاش هيجاني بر فرسودگي هيجاني، رضايت شغلي، نقصان موفقيت فردي و فرسودگي هيجاني بر مسخ شخصيت، نقصان موفقيت فردي، رضايت شغلي و در نهايت نقصان موفقيت فردي بر رضايت شغلي تاثير دارد. نتيجه گيري: با توجه به محرز شدن رابطه بين رضايت شغلي با فرسودگي شغلي، هوش هيجاني و ناهماهنگي هيجاني لازم است تا مديران برنامه هايي جهت افزايش رضايت شغلي کارکنان و احساس خود کارآمدي اجرا نموده و زمينه کاهش فرسودگي شغلي را فراهم نمايند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضایی دیزگاه، م.، و مهرابیان، ف.، و جانی پور، م. (1397). بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی, تلاش هیجانی, ناهماهنگی هیجانی, مسخ شخصیت و نقصان موفقیت فردی در کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان. بهداشت و ایمنی کار, 8(1 ), 1-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=348531Vancouver : کپی

رضایی دیزگاه مراد، مهرابیان فردین، جانی پور محسن. بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی, تلاش هیجانی, ناهماهنگی هیجانی, مسخ شخصیت و نقصان موفقیت فردی در کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان. بهداشت و ایمنی کار. 1397 [cited 2022May22];8(1 ):1-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=348531IEEE : کپی

رضایی دیزگاه، م.، مهرابیان، ف.، جانی پور، م.، 1397. بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی فرسودگی شغلی, تلاش هیجانی, ناهماهنگی هیجانی, مسخ شخصیت و نقصان موفقیت فردی در کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان. بهداشت و ایمنی کار, [online] 8(1 ), pp.1-14. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=348531. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 372 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی