برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  13 , شماره  3 ; از صفحه 244 تا صفحه 252 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط ميزان بروز سرطان کولورکتال و شاخص توسعه انساني در ايران: مطالعه اکولوژيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی
 
چکیده: 

مقدمه و اهداف: سرطان کولورکتال چهارمين سرطان شايع و پنجمين علت مرگ ومير ناشي از سرطان در ايران است. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط ميزان بروز سرطان کولورکتال در مردان و زنان با شاخص توسعه انساني و اجزاي آن در استان هاي مختلف ايران انجام شد.
روش کار: اين مطالعه يک بررسي اکولوژيک، براي تعيين ارتباط ميزان بروز سرطان کولورکتال در مردان و زنان با شاخص توسعه انساني مي باشد، که بر اساس اطلاعات مرکز ثبت سرطان و داده هاي سرشماري مرکز آمار ايران انجام شده است. تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار
SPSS نسخه 23 انجام شد. از آزمون همبستگي پيرسون براي ارزيابي ارتباط بين ميزان بروز سرطان کولورکتال و شاخص توسعه انساني و اجزاي آن استفاده شده است. P£0.05 سطح معني داري آماري در نظر گرفته شد.
يافته ها: بيش ترين ميزان بروز سرطان کولورکتال در مردان، به ترتيب در استان هاي تهران (16.78)، آذربايجان شرقي (14.41)، سمنان (13.62) و بيش ترين ميزان بروز سرطان کولورکتال در زنان، به ترتيب در استان هاي تهران (18.47)، سمنان (14.80) و آذربايجان شرقي (12.82) گزارش شده است. نتايج بررسي نشان داد بين ميزان بروز سرطان کولورکتال در مردان (
r=0.605) و زنان (r=0.661) با شاخص توسعه انساني همبستگي مثبت وجود دارد، اين رابطه از نظر آماري معني دار بود (P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به بالا بودن ميزان بروز سرطان کولورکتال در استان هايي که شاخص توسعه انساني بالاتري دارند، بنابراين بررسي ميزان بروز سرطان توسط شاخص توسعه انساني و اجزاي آن مي تواند براي نشان دادن تصوير واضح تري از توزيع سرطان در هر کشور مفيد باشد و براي پيشگيري از سرطان مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 162
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی