برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 71 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

نقش شخصيت نوع D و دشواري تنظيم هيجان در پيش بيني علائم افسردگي افراد مبتلا به پسوريازيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، گروه روان شناسی بالینی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به شيوع نسبتا بالاي ميزان افسردگي در افراد مبتلا به پسوريازيس، پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش شخصيت نوع D و دشواري تنظيم هيجان در پيش بيني علائم افسردگي افراد مبتلا به پسوريازيس انجام شد.
روش اجرا: اين مطالعه يك پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه ي آماري مورد مطالعه از تمامي افرادي تشكيل مي شد كه طي ماه هاي آذر تا بهمن سال 95 براي درمان بيماري پسوريازيس به درمانگاه پوست بيمارستان رازي شهر تهران مراجعه كرده بودند. از اين بين تعداد 60 نفر نمونه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند كه 38 نفر از آن ها مرد بودند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسش نامه ي شخصيت نوع
D (DS-14مقياس دشواري هاي تنظيم هيجان (DERS) و پرسش نامه ي افسردگي بك (ويراست دوم) (BDI-II) بود. درنهايت داده هاي به دست آمده از پژوهش با استفاده از روش ضريب همبستگي پيرسون و آناليز رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد كه بين شخصيت نوع
D و دشواري تنظيم هيجان با علائم افسردگي افراد مبتلا به پسوريازيس رابطه ي مثبت معني دار وجود دارد (P<0.01). آناليز رگرسيون به روش هم زمان (enter) نيز نشان داد كه دو مولفه عاطفه منفي و بازداري اجتماعي شخصيت نوع D و هم چنين دو خرده مقياس فقدان آگاهي هيجاني و فقدان شفافيت هيجاني مي توانند علائم افسردگي افراد مبتلا به بيماري پسوريازيس را پيش بيني كنند.
نتيجه گيري: ويژگي هاي شخصيت نوع
D و دشواري هاي تنظيم هيجان مي توانند در پيامدهاي روان شناختي بيماري پسوريازيس ازجمله افسردگي افراد مبتلا به اين بيماري اثرگذار باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 55
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی