5 SID.ir | مطالعه تاثير بيش بيان ژن OCT4 و مهار همزمان ژن P53 بر بيان ژن هاي پرتواني در سلول هاي بنيادي بافت چربي انسان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تاثير بيش بيان ژن OCT4 و مهار همزمان ژن P53 بر بيان ژن هاي پرتواني در سلول هاي بنيادي بافت چربي انسان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، پژوهشکده بیوتکنولوژی پزشکی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: OCT4 مهمترين فاکتورهاي رونويسي درگير در حفظ پرتواني و بازبرنامه ريزي سلول هاي سوماتيک است. از طرفي، مطالعات اخير نشان داده است که فقدان يا جهش در ژن P53 بازبرنامه ريزي هسته را تسهيل مي کند. مطالعه حاضر با هدف بازبرنامه ريزي سلول هاي بنيادي بافت چربي انساني با استفاده از بيش بيان OCT4 و کاهش بيان P53 طراحي شد.
مواد و روش ها: سلول هاي بنيادي بافت چربي با استفاده از آنزيم کلاژناز از نمونه هاي چربي شکمي بيماران تحت عمل زيبايي ابدومينوپلاستي جداسازي شد. براي شناسايي سلول هاي بنيادي بافت چربي، بيان مارکرهاي مزانشيمي با روش فلوسيتومتري بررسي شد و سلول ها به رده هاي استخواني و چربي تمايز داده شدند. سلول هاي بنيادي بافت چربي در مرحله پاساژ سوم با پلاسميد بياني حامل ژن
OCT4 و shRNA مهارکننده P53 (وکتور pCXLE- hOCT4/shp53) ترنسفکت شدند. يک هفته پس از ترنسفکشن، بيان ژن هاي پرتواني با روش qPCR بررسي شد.
نتايج: سلول هاي بنيادي بافت چربي در مرحله پاساژ سوم مورفولوژي فيبروبلاست مانند نشان دادند. نشانگرهاي مزانشيمي
CD90، CD73 و CD105 به ترتيب در 94، 80.2 و 81.1 درصد از سلول ها بيان شد. به علاوه، سلول هاي بنيادي بافت چربي به سلول هاي چربي و استخواني تمايز يافتند. طبق نتايج qPCR، بيان ژن هاي OCT4، SOX2، LIN28، REX1، CCND1 و C-MYC در سلول هاي ترنسفکت شده با وکتور حامل ژن OCT4 و shRNA مهارکننده P53 نسبت به گروه کنترل افزايش معني دار نشان داد.
نتيجه گيري: بيش بيان ژن
OCT4 و مهار بيان P53 به بازبرنامه ريزي سلول هاي بنيادي بافت چربي به سمت حالت پرتواني کمک مي کند. اين روش ممکن است توان تمايزي سلول هاي بنيادي بافت چربي را براي کاربردهاي درماني افزايش دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی