نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثربخشي محتواي برنامه درسي دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه هاي کشور بر نيازهاي شغلي آنان (مطالعه موردي: محتواي برنامه درسي فيزيک کاربردي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده مطالعات برنامه ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهر
 
چکیده: 
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي پيامدهاي ناشي از اثربخشي محتواي برنامه درسي دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد فيزيک کاربردي دانشگاه هاي کشور بر يکي از نيازهاي مهم جامعه نظير بيکاري دانش آموختگان اين دوره ها بوده است. اين مطالعه به بررسي ارتباط بين تجربيات علمي و عملي اين دانش آموختگان که در دانشگاه هاي کشور تحت پوشش برنامه درسي در آموزش دانشگاهي به دست آورده اند با نيازهاي جامعه، پرداخته است. روش پژوهش توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش شامل تمامي دانش آموختگان اين دوره ها از دانشگاه هاي سراسر کشور در سال تحصيلي 92-91 است که با روش نمونه گيري تصادفي 50 نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش مصاحبه ساختاريافته و پرسشنامه استاندارد رضايت شغلي است که بر روي نمونه اجرا شد و با استفاده از آمار توصيفي نتايج به دست آمده از مصاحبه و پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که محتواي درسي اين دوره ها نمي توانند نيازهاي جامعه را برطرف کنند و نياز به بازنگري دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شکرباغانی، ا. (1397). مطالعه اثربخشی محتوای برنامه درسی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور بر نیازهای شغلی آنان (مطالعه موردی: محتوای برنامه درسی فیزیک کاربردی). پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), 15(29 (پیاپی 56) ), 94-108. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347923Vancouver : کپی

شکرباغانی اشرف السادات. مطالعه اثربخشی محتوای برنامه درسی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور بر نیازهای شغلی آنان (مطالعه موردی: محتوای برنامه درسی فیزیک کاربردی). پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی). 1397 [cited 2022May29];15(29 (پیاپی 56) ):94-108. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347923IEEE : کپی

شکرباغانی، ا.، 1397. مطالعه اثربخشی محتوای برنامه درسی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور بر نیازهای شغلی آنان (مطالعه موردی: محتوای برنامه درسی فیزیک کاربردی). پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی), [online] 15(29 (پیاپی 56) ), pp.94-108. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347923. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی