برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 35 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

توزيع جغرافيايي و بروز سرطان پوست با استفاده از مدل رگرسيون وزن دار جغرافيايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: شرايط محيطي و اقليمي در مناطق مختلف جغرافيايي زمينه را براي برخي از بيماري ها فراهم مي کند. سرطان پوست نيز يکي از سرطان هاي شايع است که نرخ بروز آن در نواحي جغرافيايي متفاوت است. هدف از اين مطالعه مشخص کردن تاثير پارامترهاي اقليمي و محيطي در بروز بيماري سرطان پوست و تهيه نقشه توزيع جغرافيايي سرطان پوست در ايران است.
روش اجرا: مطالعه حاضر با استفاده از داده هاي بيماران سرطان پوست، داده هاي جمعيت کل کشور، داده هاي اقليمي و محيطي موثر بر بروز سرطان پوست انجام گرفته است. در اين مطالعه پس از محاسبه نرخ بروز سرطان پوست براي کل کشور، از مدل رگرسيون وزن دار جغرافيايي براي برقراري رابطه رگرسيوني بين داده هاي اقليمي و محيطي با نرخ بروز سرطان پوست استفاده شده است. هم چنين در اين مطالعه ميزان ضريب تشخيص بين نقشه واقعيت نرخ بروز سرطان پوست و نقشه مدل شده آن محاسبه گرديده است
.
يافته ها: نتايج ضريب همبستگي نشان داده است که پارامترهاي
UV خورشيد و رطوبت نسبي به ترتيب بيشترين همبستگي مثبت و منفي با نرخ بروز سرطان پوست داشته اند. بخش هاي جنوب، شرق و مرکز ايران از بيشترين نرخ بروز سرطان پوست و سواحل شمالي و شمال غرب ايران از کمترين نرخ بروز بيماري برخوردار بوده اند. اعتبارسنجي نقشه واقعيت نرخ بروز بيماري و نقشه مدل شده نرخ بروز بيماري حاکي از ضريب تشخيص 0.71 بوده است.
نتيجه گيري: تمامي پارامترهاي اقليمي و محيطي موردنظر در اين مطالعه در نرخ بروز سرطان پوست موثر بوده اند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی