برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 69 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي مدل تاثيرگذاري مديريت ارتباط با مشتري (سي.آر.ام) بر رضايت مندي مشتريان از کيفيت خدمات بر اساس مدل سروکوال در باشگاه هاي بدنسازي و ايروبيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق طراحي مدل تاثيرگذاري مديريت ارتباط با مشتري (سي.آر.ام) بر رضايت مندي مشتريان از کيفيت خدمات بر اساس مدل سروکوال در باشگاه هاي بدنسازي و ايروبيک شهرستان بيرجند بود. روش تحقيق توصيفي- پيمايشي بود. 210 نفر از مشتريان باشگاه هاي بدنسازي و ايروبيک شهر بيرجند ابزار اين پژوهش را تکميل کردند: 1. پرسشنامه مديريت ارتباط با مشتري و 2. پرسشنامه رضايت مشتريان سروکوال به ترتيب مديريت ارتباط با مشتري و رضايت مندي مشتريان را در باشگاه هاي بدنسازي ارزيابي مي کنند. براي تحليل داده ها از آزمون هاي کولموگروف-اسميرنوف و آمار توصيفي و معادلات ساختاري استفاده شد. کليه داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پي.اس.اس و ليزرل در سطح معناداري p?0.05 تحليل شدند. يافته ها نشان داد که متغيرهاي وضعيت فيزيکي (b=0.18, t=2.14)، پاسخگويي (b=0.36, t=4.43)، اطمينان (b=0.28, t=1.04)، تضمين (b=0.28, t=3.07) و همدلي (b=0.19, t=2.13) تاثير معناداري بر متغير رضايت مندي مشتريان دارند. با توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد مي شود که مديران باشگاه ها از رضايت مشتريان جهت بهبود جايگاه رقابتي و کسب مزيت رقابتي بهره ببرند و از تمامي مولفه هاي رضايت مندي به صورت مساوي استفاده کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مودی، د.، و میر‌کاظمی، س. (1397). طراحی مدل تاثیرگذاری مدیریت ارتباط با مشتری (سی.آر.ام) بر رضایت مندی مشتریان از کیفیت خدمات بر اساس مدل سروکوال در باشگاه های بدنسازی و ایروبیک. پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, 10(2 ), 69-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347745Vancouver : کپی

مودی داوود، میر‌کاظمی سیده عذرا. طراحی مدل تاثیرگذاری مدیریت ارتباط با مشتری (سی.آر.ام) بر رضایت مندی مشتریان از کیفیت خدمات بر اساس مدل سروکوال در باشگاه های بدنسازی و ایروبیک. پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. 1397 [cited 2021May12];10(2 ):69-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347745IEEE : کپی

مودی، د.، میر‌کاظمی، س.، 1397. طراحی مدل تاثیرگذاری مدیریت ارتباط با مشتری (سی.آر.ام) بر رضایت مندی مشتریان از کیفیت خدمات بر اساس مدل سروکوال در باشگاه های بدنسازی و ایروبیک. پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, [online] 10(2 ), pp.69-82. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347745. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 233 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی