نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 139 تا صفحه 148 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين هوش اخلاقي و مولفه هاي آن با موفقيت ورزشي کشتي گيران حاضر در مسابقات بين المللي جام تختي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 
هدف از تحقيق حاضر، بررسي ارتباط بين هوش اخلاقي و مولفه هاي آن با موفقيت کشتي گيران حاضر در مسابقات بين المللي جام تختي بود. جامعه آماري تحقيق، کليه کشتي گيران ايراني و خارجي شرکت کننده در مسابقات بين المللي جام تختي به تعداد 257 نفر بود. نمونه آماري نيز بر اساس جدول مورگان، 155 نفر، به صورت تصادفي تعيين شد. ابزار مورداستفاده، پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقي کيل و لنيک (2005) و پرسشنامه موفقيت ورزشي رابرتز و همکاران (1998) بود که پايايي آنهابه ترتيب 91/. و 89/. گزارش شده است. براي تجزيه وتحليل داده ها، از آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، تحليل واريانس يکراهه و رگرسيون چندگانه) استفاده شد. نتايج تحقيق، ارتباط مثبت و معناداري را بين هوش اخلاقي و مولفه هاي آن با موفقيت ورزشي کشتي گيران نشان داد. نتايج رگرسيون چندگانه نيز نشان داد که هوش اخلاقي توان پيش بيني و تبيين 0.532 از تغييرات موفقيت ورزشي کشتي گيرانرا دارد. از آنجا که هوش اخلاقي عاملي مهم در موفقيت ورزشي است، ضروري است براي موفقيت بيشتر ورزشکاران، هوش اخلاقي آنها مورد توجه قرار گيرد و با آموزش مداوم به ورزشکاران، زمينه براي عملکرد هرچه بهتر آنها هموار شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زردشتیان، ش.، و فرزی، ح.، و غلامی ترکسلویه، س. (1397). ارتباط بین هوش اخلاقی و مولفه های آن با موفقیت ورزشی کشتی گیران حاضر در مسابقات بین المللی جام تختی. پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, 10(2 ), 139-148. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347703Vancouver : کپی

زردشتیان شیرین، فرزی حامد، غلامی ترکسلویه سجاد. ارتباط بین هوش اخلاقی و مولفه های آن با موفقیت ورزشی کشتی گیران حاضر در مسابقات بین المللی جام تختی. پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. 1397 [cited 2022June30];10(2 ):139-148. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347703IEEE : کپی

زردشتیان، ش.، فرزی، ح.، غلامی ترکسلویه، س.، 1397. ارتباط بین هوش اخلاقی و مولفه های آن با موفقیت ورزشی کشتی گیران حاضر در مسابقات بین المللی جام تختی. پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, [online] 10(2 ), pp.139-148. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=347703. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 208 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی